Biodiversitat de coleòpters en vinyes del Penedès

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/120404
Title: Biodiversitat de coleòpters en vinyes del Penedès
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Bartra, Enric
Viñolas, Amador
Muñoz-Batet, Josep
Bayer, Xavier
Issue Date: 2017
Keywords: Insectes
Coleòpters
Biodiversitat
Vinyes
Lepturinae
Cicindelins
Spatial coverage: Penedès (Catalunya)
Espanya
Península Ibèrica
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/360790
Publisher: Diputació de Barcelona
Extent: 10 p.
Abstract: En un estudi sobre la biodiversitat en paisatges vitícoles del Penedès s’ha obtingut 2.902 coleòpters, corresponents a 76 espècies i 6 gèneres de 22 famílies. L’interès de l’estudi és que hi ha poques dades sobre els coleòpters presents en vinya i el paper que poden tenir en l’equilibri de la vinya i el seu entorn. Al 90 % de parcel·les estudiades s’ha trobat Sinoxylon muricatum, un barrinador paràsit de la vinya, i al 10 % de parcel·les el seu predador: Denops albofasciatus. Paraules clau Biodiversitat, vinya, paisatge, coleòpters
En un estudio de la biodiversidad en paisajes vitícolas del Penedès se han obtenido 2.902 coleópteros correspondientes a 76 especies y 6 géneros de 22 familias. El interés del estudio se debe a que existen pocos datos sobre los coleópteros presentes en viñedo y el papel que pueden tener en el ecosistema de la viña y su entorno. En el 90 % de las parcelas se ha encontrado Sinoxylon muricatum, un barrenador parásito de la viña, y en el 10 % de parcelas se ha encontrado su depredador: Denops albofasciatus. Palabras clave Biodiversidad, viña, paisaje, coleópteros
In a biodiversity study on the vineyards in Penedès we have found 2.902 coleopterans with 76 species and 6 genera of 22 families. The interest of the study is that very few data exist on the coleopteran of the vineyards and the function they can have on the vineyard landscape ecosystem. In 90 % of the vineyards we found Sinoxylon muricatum, a vine trunk parasite, and in 10 % we found its predator: Denops albofasciatus. Keywords Biodiversity, vineyard, landscape, coleoptera
Appears in Collections:Artròpodes / Comunicacions

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by