Entrar al niu per sortir-ne volant: el Niu de Ciència, un espai familiar per a nens i nenes fins a sis anys

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/120487
Title: Entrar al niu per sortir-ne volant: el Niu de Ciència, un espai familiar per a nens i nenes fins a sis anys
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Viladot Barba, Pere
Pedreira Álvarez, Montserrat
Issue Date: 2012
Keywords: Museus en l'ensenyament
Infants
Famílies
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/373946
Citation: Viladot Barba, Pere ; Pedreira Álvarez, Montserrat. "Entrar al niu per sortir-ne volant: el Niu de Ciència, un espai familiar per a nens i nenes fins a sis anys". 2012.
Extent: 14 p.
Abstract: El Niu de Ciència és un espai educatiu específic per a famílies i escoles on es porten aterme activitats per a nens i nenes de 0 a 6 anys. En aquest article s’explica l’activitatfamiliar d’autodescoberta que té com a objectiu que els petits puguin pensar lliurement,gaudir de la ciència a través del descobriment, l’activitat espontània i el joc, ontocar no sigui un acte impulsiu sinó condicionat per la necessitat intrínseca de buscarrespostes. Es parteix de la convicció que els nens més petits poden desenvoluparprocessos d’indagació autònoma sense ser condicionats o dirigits pels adults, ambcapacitat per generar preguntes i intentar respondre-les per si mateixos. Al Niu espromou un procés de recerca autònoma per part del nen acompanyat per l’adult.Aquest exerceix una funció auxiliar però important per orientar-lo durant aquestprocés. L’educador dinamitza l’espai donant unes mínimes instruccions inicials,promovent l’adequat paper dels adults i resolent els dubtes que es generen.
El Nido de Ciencia es un espacio educativo específico para familias y escuelas dondese desarrollan actividades para niños y niñas de 0 a 6 años. En este artículo se explicala actividad familiar de autodescubrimiento cuyo objetivo es que los pequeñospuedan pensar libremente; disfrutar de la ciencia a través del descubrimiento, laactividad espontánea y el juego. En ella, tocar no es un acto impulsivo sino condicionadopor la necesidad intrínseca de buscar respuestas. Se parte de la convicción deque los niños más pequeños pueden desarrollar procesos de indagación autónomasin estar condicionados o dirigidos por los adultos, con capacidad para generar preguntase intentar responderlas por sí mismos. En el Nido se promueve un procesode investigación autónoma por parte del niño acompañado por el adulto. Este ejerceuna función auxiliar pero importante para orientarlo durante este proceso. El educadordinamiza el espacio dando unas mínimas instrucciones iniciales, promoviendoel adecuado papel de los adultos y resolviendo las dudas que se generan.
Terms of use details: © Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Appears in Collections:Direcció, Comunicació i Educació / Capítols

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by