El gènere Kalanchoe (Crassulaceae) a Catalunya: situació i distribució potencial del tàxon invasor K. ×houghtonii

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/120554
Title: El gènere Kalanchoe (Crassulaceae) a Catalunya: situació i distribució potencial del tàxon invasor K. ×houghtonii
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Mesquida, Vanessa
Gómez-Bellver, Carlos
Guillot Ortiz, Daniel
Herrando-Moraira, Sonia
Nualart, Neus
Sáez, Llorenç
López-Pujol, Jordi
Issue Date: 22-Nov-2017
Keywords: Nínxol ecològic
Plantes suculentes
Plantes invasores
Botànica
Spatial coverage: Catalonia
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/358254
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia
Extent: 28 p.
Abstract: Cinc tàxons del gènere Kalanchoe (K. daigremontiana, K. tubiflora, K. fedtschenkoi, K. sexangularis i K. ×houghtonii) han estat citats de diverses localitats de Catalunya. Tanmateix, recentment hem pogut comprovar que les citacions a Catalunya de K. daigremontiana que s’han pogut revisar corresponen en realitat a l’híbrid K. ×houghtonii, d’una capacitat invasora molt superior a la de les espècies parentals. A partir d’una revisió de la literatura actual i de noves citacions aportades en aquest treball, s’ha actualitzat la distribució a Catalunya dels tàxons del gènere presents al territori i s’ha avaluat la distribució potencial de K. ×houghtonii utilitzant tècniques de modelització de nínxol ecològic. També aportem una clau per identificar les espècies presents o que s’han citat a Catalunya.
Up to five taxa of Kalanchoe (K. daigremontiana, K. tubiflora, K. fedtschenkoi, K. sexangularis and K. ×houghtonii) have been reported from several localities of Catalonia. However, we have recently noted that records of K. daigremontiana from Catalonia that have been revised were misidentifications and actually belong to the hybrid K. ×houghtonii, which its invasive potential is higher than those of the parental species. Based on a review of the current literature but also on new citations that are provided in the present work, we update the distribution of the taxa occurring in Catalonia, and we estimate the potential distribution of K. ×houghtonii using an ecological niche modelling approach. Finally, an identification key of Kalanchoe taxa occurring or cited in Catalonia is provided.
Terms of use: CC-BY-NC
Appears in Collections:Institut Botànic de Barcelona / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by