Catàleg raonat de roques i làmines primes de la col·lecció Joan Rosals i Corretjer (MCNB)

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/120718
Title: Catàleg raonat de roques i làmines primes de la col·lecció Joan Rosals i Corretjer (MCNB)
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Díaz-Acha, Yael
Díaz-Ontiveros, Iria
Issue Date: 2017
Keywords: Làmines primes (Geologia)
Rosals i Corretjer, Joan, 1876-1917
Roques
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Col·leccions de ciències naturals
Col·leccionistes i col·leccions
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/357235
Publisher: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Extent: 9 p.
Abstract: Joan Rosals i Corretjer va ser un naturalista català de finals del segle XIX. Va arribar a ser conseller de la Institució Catalana d' Història Natural, on va realitzar diverses publicacions científiques, i també va ser una figura important del Centre Excursionista de Catalunya, on va arribar a presidir la secció de Geologia i Geografia Física. Després de la seva mort, a l'abril de 1917, les col·leccions malacològiques, mineralògiques i petrològiques que havia reunit durant la seva trajectòria, van ser donades al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Un cop revisats els documents històrics i fet l'inventari total de la col·lecció de Petrologia realitzat el 2014, es van documentar totes les mostres de roques pertanyents a la col·lecció Rosals que encara es conservaven avui dia. En el moment del seu registre, la col·lecció de roques estava formada per 458 entrades dels quals actualment se'n conserven 117 registres. La major part d'aquestes mostres són de mida de mà i provenen de Catalunya, encara que també n'hi ha d'Espanya i d'altres països com França, Alemanya, Àustria o Hongria. Pel que fa a la classificació petrològica predominen les roques ígnies, especialment les hipabissals. El present article té com a objectiu detallar el contingut de la col·lecció Rosals, que es preserva en l'actualitat al departament científic de Petrologia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i vol ser una aportació més per il·lustrar l'esperit naturalista català de finals del segle XIX.
Joan Rosals i Corretjer was a Catalan naturalist who lived at the end of the 19th century. He became a member of the Institució Catalana d’Història Natural carrying out several scientific publications. In addition, he was also an important figure of the Centre Excursionista de Catalunya, chairing the Geology and Physical Geography section. After his decease, in April 1917, the malacological, mineralogical and petrological collections, which he had gathered during his career, were donated to the Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Once the historical documents were reviewed and the inventory of the petrology collection was made in 2014, we have documented all the samples of rocks belonging to the Rosals collection. The Rosals petrological collection was originally composed of 458 specimens, but only 117 have been preserved up to the present day. Most of the preserved samples are hand size and collected in Catalonia. However, there are samples from the rest of Spain and other countries such as France, Germany, Austria and Hungary. From a geological point of view, igneous rocks are predominant, especially hypabyssal rocks. This article aims to detail the content of the Rosals collection, which is currently preserved at the scientific Petrology Department of the Museu de Ciències Naturals de Barcelona, and to contribute to the knowledge of Catalan naturalist spirit during the late 19th century.
Terms of use: CC-BY
Appears in Collections:Petrologia / Comunicacions

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by