Pla estratègic de subvencions 2021-2023

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/122967

2,71 MB

PDFTXT
Title: Pla estratègic de subvencions 2021-2023
Authors: Oficina Central de Subvencions
Direcció de Serveis Generals
Gerència de Recursos
Creation date: 22-Jul-2021
Issue Date: 2-Aug-2021
Keywords: Subsidies
Strategic planning
Government policy
Programme: Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona 2021-2023
Spatial coverage: Barcelona
Publisher: cat
Extent: 301 p.
Description: Aprovació inicial per la Comissió de Govern de 22-07-2021
Havent finalitzat el termini d’informació pública el 13-09-2021 sense que s’hagin formulat suggeriments ni al·legacions, cal tenir -ho per aprovat definitivament
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is format of: cat
Appears in Collections:Strategic plansThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by