Fi de la restauració del monument a la Sardana [reportatge fotogràfic]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/124793
Title: Fi de la restauració del monument a la Sardana [reportatge fotogràfic]
Authors: Direcció de Serveis de Comunicació Digital
Gerència de Recursos
Goroka (Firma)
Petit, Martí
Creation date: 2022
Issue Date: 2022
Keywords: Monuments
Sculpture
Conservation and restoration
Sardana
Amadon, Carles
Cañas, Josep
Spatial coverage: Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc
Montjuïc, Park (Barcelona)
Sardana, Square (Barcelona)
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Extent: 9 fotografies
Abstract: L’escultura ja torna a lluir el seu aspecte original un cop acabades les tasques per fixar i integrar els elements reparats i les rèpliques de pedra fabricades a taller. L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat els treballs per restaurar l’escultura, situada a la plaça de la Sardana de Montjuïc, de manera que s’ha recuperat el seu aspecte original després que l’octubre de 2020 aparegués vandalitzada, amb algunes parts trencades i d’altres desaparegudes. La feina –a càrrec de l’escultor Abel Vallhonesta– ha consistit a reparar els dos conjunts de braços i mans originals que es van poder recuperar, reproduir els altres sis conjunts que faltaven i col·locar-los tots a lloc. A partir de la informació extreta d’una recerca documental i fotogràfica, s’han elaborat a taller models de fang, motlles i models de guix per fer rèpliques de pedra, i les últimes setmanes s’han estat fent els treballs in situ de fixació o integració de tots els elements. També s’han reparat les fissures i s’han reintegrat petits elements de l’escultura amb materials adequats, i s’ha dut a terme una neteja superficial del conjunt per uniformar el seu aspecte. L’actuació ha tingut un pressupost d’uns 28.500€ i els treballs han estat assumits per la contracta de manteniment de monuments que té la Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni. La Sardana és obra de l’escultor Josep Cañas, amb la col·laboració de Carles Amadon. L’obra compta amb vuit balladors amb les mans entrellaçades, i va ser realitzada l’any 1965, amb la inscripció “La sardana és la dansa més bella”. Es va inaugurar el 19 de març de 1966, i el 25 d’abril de 2009 se li va afegir una nova placa amb la inscripció “Barcelona a la colla sardanista Violetes del Bosc”.
Terms of use: CC-BY-NC-ND
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Culture and leisure (Photographs)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by