Statistics: Conveni d'encomana de gestió entre l'Ajuntament de Barcelona i el Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès, per a la realització de les proves físiques per el cos de la Guardia Urbana i el cos del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS)

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
42 20

Most downloades documents (total)

Downloads
GM_ConveniCentreAltRendiment_SantCugat_2022.pdf 12
BOPB_ConveniCentreAltRendiment_SantCugat_2022.pdf 8

Top Country Views

Views
United States 18
Spain 16
France 4
Ireland 2
Slovenia 2