Sobre la presència d’Abida occidentalis (Fagot, 1888) a la península Ibèrica (Gastropoda: Pulmonata: Chondrinidae)

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/127734
Title: Sobre la presència d’Abida occidentalis (Fagot, 1888) a la península Ibèrica (Gastropoda: Pulmonata: Chondrinidae)
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Cadevall, Jordi
Capdevila, Miquel
Issue Date: Dec-2021
Keywords: Gastròpodes
Pulmonats
Chondrinidae
Spatial coverage: Península Ibèrica
Catalunya
Andorra
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/417689
Publisher: Associació Catalana de Malacologia
Extent: 14 p.
Abstract: Es fa una revisió de totes les cites d’Abida occidentalis a la península Ibèrica. S’estudien els antecedents històrics. L’espècie va ser citada en la dècada de 1980 de diverses localitats de Catalunya, Andorra i Navarra, i no havia tornat a citar-se. Es confirma que majoritàriament eren confusions amb d’altres espècies semblants del gènere, i que només es pot considerar vàlida la cita de Navarra d’Eikenboom (1990). Es proposa una redescripció de l’espècie i una clau dicotòmica per a diferenciar-ne els tàxons similars.
review of all records of Abida occidentalis in the Iberian Peninsula is made. Historical background is studied. The species was cited in the 1980s in several localities in Catalonia, Andorra and Navarre, and had not been mentioned again. It is confirmed that they were mostly confused with other similar species of the genus, and that only the citation of Navarre by Eikenboom (1990) can be considered valid. A redescription of the species and a dichotomous key to differentiate similar taxa are proposed.
Appears in Collections:Invertebrats no-Artròpodes / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by