II Jornada de Ciència Oberta i Comunicació Científica

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/127754
Title: II Jornada de Ciència Oberta i Comunicació Científica
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Redondo Iniesta, Sílvia
Navas-Fernández, Miguel
Issue Date: 10-Dec-2020
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/520539
Extent: 1 p.
Abstract: El passat 5 de novembre es va celebrar de forma virtual la II Jornada de Ciència Oberta i Comunicació Científica, organitzada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) i el Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). Aquest esdeveniment és la continuació de la Jornada de Ciència Oberta que va tenir lloc l’any 2018 al Museu de Ciències Naturals, reunint 140 persones assistents. Aleshores es va parlar d’aspectes teòrics de la ciència oberta (accés obert, dades obertes, revistes científiques, drets d’autor, etc.), mentre que la jornada que ens ocupa ha tingut una orientació més pràctica.
On 5th November, the 2nd Conference on Open Science and Scientific Communication was held virtually, organised by the Museu Nacional d’Art de Catalunya, the Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) and the Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). This event is the continuation of the Open Science Conference which took place in 2018 at the Museu de Ciències Naturals, bringing together 140 attendees. At that time, theoretical aspects of open science were discussed (open access, open data, scientific journals, copyright, etc.), while this Conference was more practical.
El pasado 5 de noviembre se celebró de forma virtual la II Jornada de Ciencia Abierta y Comunicación Científica, organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) y el Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC). Este evento es la continuación de la Jornada de Ciència Oberta que tuvo lugar en 2018 en el Museu de Ciències Naturals, reuniendo 140 personas asistentes. Entonces se habló de aspectos teóricos de la ciencia abierta (acceso abierto, datos abiertos, revistas científicas, derechos de autor, etc.), mientras que la jornada que nos ocupa ha tenido una orientación más práctica.
Appears in Collections:Centre de Documentació / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by