La pedra que caigué del cel: el redescobriment del meteorit de Barcelona (1704)

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/127799
Title: La pedra que caigué del cel: el redescobriment del meteorit de Barcelona (1704)
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Campeny, Marc
Lloca Piqué, Jordi
Ibáñez Cortina, Neus
Allepuz Sunyé, David
Camarasa Castillo, Josep Maria
Aurell Garrido, Josep
Issue Date: Nov-2021
Keywords: Meteorits
Mineralogia
Spatial coverage: Terrassa
Barcelona (Província)
Catalunya
Espanya
Península Ibèrica
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/521480
Publisher: Grup Mineralògic Català
Extent: 12 p.
Abstract: El dia de Nadal del 1704, en plena Guerra de Successió Espanyola, un meteorit va caure a les immediacions de Terrassa. El bòlid va ser albirat des de bona part de Catalunya i la caiguda es recull en multitud de documents de l’època. Fins ara, es desconeixia que s’haguessin conservat fragments del meteorit tot i que la seva caiguda sí que havia estat reconeguda oficialment. L’any 2013, durant els treballs de catalogació de la col·lecció del gabinet de curiositats de la família Salvador (s. XVI a s. XIX), es van localitzar dos fragments de meteorit que arran d’aquest estudi s’ha determinat que corresponen a les restes del que va caure a Terrassa el 1704 i s’han pogut classificar com una condrita ordinària L6. Aquest treball pretén ser un resum divulgatiu de la història d’aquest mític meteorit i vol recollir els passos que s’han seguit per tal d’estudiar-lo, classificar-lo i oficialitzar-lo després d’aquest inesperat i fascinant redescobriment.
On Christmas Day 1704, during the Spanish Succession War, a meteorite fell in the vicinities of Terrassa. The fireball was sighted from several locations of Catalonia and the fall is also recorded in many historical documents. Until now, preserved fragments of the meteorite were unknown, although its fall was officially recognized. In 2013, during the cataloguing of Salvador family cabinet collection (16th to 19th century), two fragments of meteorite were found. As a result of this study, it has been determined that both pieces of rock correspond to the meteorite fell in Terrassa in 1704. It has been finally classified as an ordinary chondrite L6. This work is a summary of the amazing history of this mythical meteorite and the steps followed during the study, classification and registering of this unexpected and fascinating rediscovery.
Appears in Collections:Mineralogia / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by