Anàlisi preliminar del valor de conservació i riquesa de l’avifauna a l’abocador de la vall de Joan

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/127861
Title: Anàlisi preliminar del valor de conservació i riquesa de l’avifauna a l’abocador de la vall de Joan
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Calaf i Forn, Josep
González de Lucas, Rafael
Ferreiro, Miriam
Quesada, Javier
Issue Date: 2020
Keywords: Ocells
Protecció de la fauna
Eliminació de residus
Spatial coverage: Gavà (Catalunya)
Catalunya
Espanya
Península Ibèrica
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/449856
Extent: 7 p.
Abstract: A l’antic abocador de la vall de Joan (Gavà, Barcelona) i davant la imminent restauració de la segona fase (zona de pastura) similar a la feta el 2001 (zona aforestada), es van analitzar la riquesa d’aus i valor de conservació ICUTS de les dues zones per tal d’ajudar en la presa de decisions. Es van recollir dades d’aquestes dues variables durant 13 jornades la primavera del 2015 i es van analitzar les diferències entre les dues zones. Els nostres resultats mostren que a la zona oberta no restaurada hi ha una riquesa significativa més gran i un valor més alt de conservació ICUTS de l’avifauna que a la zona restaurada. Considerant la davallada generalitzada de les aus d’espais oberts, es proposa que qualsevol actuació hauria de considerar el manteniment d’aquest hàbitat obert per tal d’evitar una reducció de la riquesa de les espècies que hi habiten i del valor de conservació ICUTS de l’espai. Paraules clau Avifauna mediterrània, monitoreig, espais oberts, valor de conservació, abocadors
En el antiguo vertedero del valle de Joan (Gavà, Barcelona) y ante la inminente segunda fase de la restauración (zona de pasto) similar a la realizada en 2001 (zona forestada), se analizó la riqueza de aves y el valor de conservación ICUTS de las dos zonas con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones. Se recogieron datos de ambas variables durante 13 jornadas en la primavera del 2015 y se analizaron las diferencias entre las dos zonas. Nuestros resultados muestran que en la zona abierta no restaurada hay una mayor riqueza significativa y un mayor valor de conservación ICUTS de la avifauna que en la zona restaurada. Considerando la disminución generalizada de las aves de espacios abiertos, se propone que cualquier actuación tendría que considerar el mantenimiento de este hábitat abierto de cara a evitar una reducción de la riqueza de las especies que lo habitan y del valor de conservación ICUTS del espacio
Given the future restoration of one pasture area (2nd phase) in the closed landfill of the Vall de Joan (Gavà, Barcelona), similar to the restoration carried out at 1st phase in 2001 (forestation), we evaluated two parameters, bird richness and the ICUTS value (conservation value), in the two zones (open and forested areas) to help in decision-making. Data from both parameters were collected during 13 days in spring 2015 in order to analyze differences between the two zones. Our results show that richness and ICUTS conservation value is greater in the open area (not restored) tah in the forestedarea. Considering the general decrease of birds in open lands, we propose that any future restoration should consider to maintain the open habitat in order to avoid a decreased in bird richness and ICUTS conservation value of the space.
Appears in Collections:Vertebrats / Capítols

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by