Statistics: Impacte de gènere en les condicions de vida arran de la crisi de la COVID-19

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
188 72

More visited documents (total)

Views
Enquesta “Impacte de gènere en les condicions de vida arran de la crisi de la covid-19” : informe dels resultats principals amb perspectiva de gènere : resum 53
Impacte de gènere en les condicions de vida arran de la crisi de la COVID-19 : informe de resultats amb perspectiva de gènere. 2021 43

More visited documents this year

Views
Enquesta “Impacte de gènere en les condicions de vida arran de la crisi de la covid-19” : informe dels resultats principals amb perspectiva de gènere : resum 17
Impacte de gènere en les condicions de vida arran de la crisi de la COVID-19 : informe de resultats amb perspectiva de gènere. 2021 14

Most downloades documents (total)

Downloads
Enquesta “Impacte de gènere en les condicions de vida arran de la crisi de la covid-19” : informe dels resultats principals amb perspectiva de gènere : resum 44
Impacte de gènere en les condicions de vida arran de la crisi de la COVID-19 : informe de resultats amb perspectiva de gènere. 2021 28

Top Country Views

Views
Ireland 30
United States 26
Spain 23
Netherlands 4
China 3
Romania 3
Germany 2
Argentina 1