Statistics: Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
114 17

More visited documents (total)

Views
Estructura i concentració del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona 2021 44
Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer a Catalunya. 2020 13

More visited documents this year

Views
Estructura i concentració del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona 2021 1

Most downloades documents (total)

Downloads
Estructura i concentració de la propietat del parc de lloguer a Catalunya. 2020 9
Estructura i concentració del parc de lloguer a la demarcació de Barcelona 2021 8

Top Country Views

Views
Ireland 18
Spain 16
United States 9
Romania 5
China 4
United Kingdom 4
Netherlands 1