Barcelona testeja amb un bessó digital desenvolupat pelBarcelona Supercomputing Center si és una ciutat dels15 minuts

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/130347

324,74 kB

PDFTXT
Title: Barcelona testeja amb un bessó digital desenvolupat pelBarcelona Supercomputing Center si és una ciutat dels15 minuts
Authors: Direcció Tècnica de Premsa
Gerència de Recursos
Creation date: 3-Apr-2023
Issue Date: 3-Apr-2023
Keywords: Public transport
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 3 p.
Abstract: Es tracta d’una plataforma web per analitzar l'accessibilitat a instal·lacions públiques quepermet avaluar si Barcelona compleix amb la provisió de serveis o d’equipaments del modelde les anomenades ciutats de 15 minuts
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Dossiers and Press ReleasesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by