Instrucció de la comprovació material de la inversió

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/130417

GM (2 p.)

40,4 kB

PDFTXT

GM Correcció d'errades (2 p.)

44 kB

PDFTXT
Title: Instrucció de la comprovació material de la inversió
Authors: Intervenció general
Gerència de Recursos
Creation date: 18-Apr-2023
Issue Date: 21-Apr-2023
Keywords: Intervention (Administrative procedure)
Public investments
Public contracts
Transparency in government
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (21-04-2022)
Correcció d'errades: Gaseta Municipal de Barcelona (27-04-2023)
Extent: 2 documents
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Circular relativa a les actuacions de designació de representant de la Intervenció per a l'exercici de la funció interventora en l'àmbit de la comprovació material de la inversió
References: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Appears in Collections:InstructionsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by