Informe complementari específic, requerit per l’article 14 de l’Ordre ECO/172/2015/de 3 de juny, sobre les formes de...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/132731

1,08 MB

PDFTXT
Title: Informe complementari específic, requerit per l’article 14 de l’Ordre ECO/172/2015/de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, per tal de justificar la subvenció rebuda del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya l’any 2022 per a finançar despeses corrents
Authors: Consorci Mercat de les Flors
Intervenció general
Gerència de Recursos
Uniaudit Oliver Camps, S.L.
Creation date: 2023
Issue Date: 27-Jun-2023
Keywords: Consorci Mercat de les Flors
Subsidies
Accounting
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 105 p.
Description: Sol·licitant de l'informe: Consorci Mercat de les Flors
Terms of use: CC-BY-NC-ND
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Appears in Collections:Documents from the Studies and Reports RegisterThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by