Protocol sobre les actuacions a realitzar davant d'ocupacions sense títol de béns immobles de titularitat municipal

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/132766

71,3 kB

PDFTXT
Title: Protocol sobre les actuacions a realitzar davant d'ocupacions sense títol de béns immobles de titularitat municipal
Authors: Comissió de Govern
Creation date: 26-Oct-2023
Issue Date: 2-Nov-2023
Keywords: Real property
Municipal ownership
Crimes against property
Squatters
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (02-11-2023)
Extent: 4 p.
Description: Aprovat per Acord del Consell de Govern de 26-10-2023
Abstract: Té per objecte establir els criteris d’actuació davant d’ocupacions sense títol de béns immobles de titularitat municipal, i és d’aplicació a tots els òrgans i entitats dependents de l’Ajuntament de Barcelona que tinguin adscrits o encomanada la gestió de béns immobles de titularitat municipal, ja siguin béns de domini públic com patrimonials.
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Appears in Collections:ProtocolsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by