Statistics: Conveni marc entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears per tal d'establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius d'interès comú : pròrroga [2023-01-27]

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
82 11

Most downloades documents (total)

Downloads
GM_Conveni-AjuntamentOficinaPrevencióLluitaCorrupcióIllesBalears-ObjectiusComuns-Pròrroga_2023.pdf 11

Top Country Views

Views
Ireland 59
United States 12
Spain 10
France 1