Noves localitats de Phenacolimax major (A. Férussac, 1807) (Gastropoda: Vitrinidae) a Catalunya i Andorra, i recopilació de...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/134675
Title: Noves localitats de Phenacolimax major (A. Férussac, 1807) (Gastropoda: Vitrinidae) a Catalunya i Andorra, i recopilació de les citacions bibliogràfiques
New localities of Phenacolimax major (A. Férussac, 1807) (Gastropoda: Vitrinidae) in Catalonia and Andorra, and compilation of bibliographic citations
Authors: Prats, Lluís
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Issue Date: 24-Jun-2023
Keywords: Cargols (Zoologia)
Mol·luscs
Gastròpodes
Biogeografia
Spatial coverage: Catalunya
Andorra
Península Ibèrica
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/537476
Extent: 7 p.
Abstract: Es donen a conèixer cinquanta-cinc noves localitats a Catalunya i Andorra, així com un resum de la distribució actual de l’espècie. Així mateix s’efectua una revisió i recopilació bibliogràfica de totes les publicacions fins a l’actualitat.
Fifty-five new citations are reported in Catalonia and Andorra, as well as a summary of the current distribution of the species. Additionally, a review and bibliographic compilation of all the publications to date is carried out.
Terms of use details: © Associació Catalana de Malacologia (2023)
Appears in Collections:Invertebrats no-Artròpodes / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by