Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 659.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
27-feb-2015Aprovar les liquidacions dels Pressupostos de diferents organismes autònoms de 2014 [2015]Alcaldia
17-mar-2011Adjudicar a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SLU el concurs de venda del 36% del capital social de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. [2011]Alcaldia
11-jun-2012Retribucions dels membres de la corporació, delegats, comissionats, consells de districte i gerents de sector i districte de l'Ajuntament, de les entitats públiques empresarials i dels organismes autònoms, de les gerències i les direccións amb relació laboral d'alta direcció de les empreses municipals, els consorcis i fundacions [2012]Alcaldia
29-may-2017Habilitació d'un espai a la part nord de la platja de Llevant com a platja oberta als gossos durant la temporada de bany [2017]Alcaldia
30-mar-2010Desconcentració d'atribucions en els gerents de Districte, potestat sancionadora en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives [2010]Alcaldia
19-jul-2010Delegació d'atribucions en el Gerent de l’Institut municipal d’Urbanisme [2010]Alcaldia
23-abr-2015Delegació d'atribucions en el Gerent d'Hàbitat Urbà atribucions relatives a expedients sancionadors per infraccions relacionades amb habitatges d'ús turístic i altres activitats relacionades [2015]Alcaldia
20-ene-2016Delegació de la representació en la Federació Municipis de Catalunya [2015]Alcaldia
6-jun-2012Delegació en els gerents de Sectors, Districtes i Instituts, la facultat d'aprovar i signar convenis específics per a l'acolliment d'estudiants en pràctiques [2012]Alcaldia
20-jul-2013Delegació en la Comissió de Govern de l'atorgament de títols habilitats adjudicats al Pla Buits [2013]Alcaldia