Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 39.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
23-jul-2010Canvi en la forma de gestió del servei públic de cremació i de cementiris [2010]Alcaldia
11-jun-2012Retribucions dels membres de la corporació, delegats, comissionats, consells de districte i gerents de sector i districte de l'Ajuntament, de les entitats públiques empresarials i dels organismes autònoms, de les gerències i les direccións amb relació laboral d'alta direcció de les empreses municipals, els consorcis i fundacions [2012]Alcaldia
17-dic-2015Autorització abonaments parts proporcionals, paga extraordinària desembre 2012 [2015]Alcaldia
15-ene-2013Obligació de remissió de les dades relatives als Pressupostos, Deute i Personal per part dels organismes [2013]Alcaldia
27-feb-2015Aprovar les liquidacions dels Pressupostos de diferents organismes autònoms de 2014 [2015]Alcaldia
17-mar-2011Adjudicar a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SLU el concurs de venda del 36% del capital social de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. [2011]Alcaldia
18-nov-2010Convocatòria de vaga dels dies 08 de juny i 29 de setembre : descomptes salarials [2010]Alcaldia
30-may-1985Delegació d'atribucions en els regidors-presidents dels Consells Municipals de Districte en matèria de via pública i normes [1985]Alcaldia
30-nov-1996Secretaria Tècnica Jurídica dels Districtes : proposta de nova estructura [1996]Alcaldia
30-oct-2014Denúncia davant la Comissió Europea per incompliment del dret comunitari en relació als criteris aplicats pel Regne d'Espanya en la tributació de l'IVA dels serveis públics televisió i ràdio [2014]Alcaldia