Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 47.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
27-feb-2015Aprovar les liquidacions dels Pressupostos de diferents organismes autònoms de 2014 [2015]Alcaldia
17-mar-2011Adjudicar a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SLU el concurs de venda del 36% del capital social de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A. [2011]Alcaldia
11-jun-2012Retribucions dels membres de la corporació, delegats, comissionats, consells de districte i gerents de sector i districte de l'Ajuntament, de les entitats públiques empresarials i dels organismes autònoms, de les gerències i les direccións amb relació laboral d'alta direcció de les empreses municipals, els consorcis i fundacions [2012]Alcaldia
30-may-1985Delegació d'atribucions en els regidors-presidents dels Consells Municipals de Districte en matèria de via pública i normes [1985]Alcaldia
15-ene-2013Obligació de remissió de les dades relatives als Pressupostos, Deute i Personal per part dels organismes [2013]Alcaldia
18-nov-2010Convocatòria de vaga dels dies 08 de juny i 29 de setembre : descomptes salarials [2010]Alcaldia
2014Calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius 2014-2015 [2014]Alcaldia
10-jul-2011Delegació d'atribucions en el Tercer Tinent d'Alcalde en matèria de Urbanisme [2011]Alcaldia
1998Funcions i estructura organitzativa per a les infraccions de circulació i la retirada del carnetAlcaldia
30-dic-2015Ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2015 prorrogat per a l'exercici 2016 [2015]Alcaldia