Search


Start a new search
Show filters
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-51 of 51 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Apr-2021Programa per a l’Impuls del Règim Especial de Barcelona [2021]Alcaldia
19-Apr-2021Permís excepcional a les persones titulars dels establiments de venda de llibres i/o flors, amb ocasió de la celebració de la Diada de Sant Jordi [2021]Alcaldia
3-Mar-2021Convocatòria del procés participatiu del Programa d'Actuació Municipal 2020-2023 i del pressupost participatiu [2020] : modificació [2021-02-25]Alcaldia
18-Feb-2021Represa del procés del pressupost participatiu [2021]Alcaldia
11-Feb-2021Comissió del Pla Estratègic de l’Espai Públic [2021]Alcaldia
13-Jan-2021Designació òrgan instructor procediments sancionadors per incompliment de les mesures de prevenció i contenció de la COVID-19 [2020]Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció; Tinència d'Alcaldia de Prevenció i Seguretat
29-Dec-2020Mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma [text refós 2020] : modificació [2020-12-10]Alcaldia
21-Dec-2020Zonificació de les àrees d'estacionament regulat amb horari limitat de la ciutat per vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes, a excepció d’autobusos [2017] : modificació [2020-07-03]Regidoria de Mobilitat
3-Dec-2020Mesura relativa a la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les fires tradicionals celebrades a la tardor 2020 - hivern 2021 [2020]Alcaldia
21-Oct-2020Emissió dels rebuts de preus públics d'escolaritat i alimentació dels serveis educatius de les escoles bressol municipals, corresponents al curs 2020-2021 [2020]Institut Municipal d'Educació (Barcelona)
19-Oct-2020Desconcentració de l'exercici de la potestat sancionadora, per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en els òrgans i en els càrrecs directius de l’administració executiva [2020]Alcaldia
22-Sep-2020Establiment de mesures complementàries en matèria patrimonial en l'àmbit específic de les concessions de quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID -19 [2020]Alcaldia
17-Sep-2020Zonificació de les àrees d'estacionament regulat amb horari limitat de la ciutat per vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes, a excepció d’autobusos [2017] : modificació [2020-08-24]Regidoria de Mobilitat
2-Sep-2020Subvenció per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisis de la COVID -19 2020 : bases i convocatòria : modificació [2020-08-27]Alcaldia
10-Aug-2020Mesura excepcional en relació amb la liquidació de preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals, amb ocasió de l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària ocasionada amb la COVID-19Alcaldia
31-Jul-2020Criteris i mesures excepcionals d'ajut de pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a políiques socials vinculats a programes municipals [2020] : modificació [2020-07-28]Alcaldia
24-Jul-2020Fixació d'un termini màxim de presentació de sol·licituds d'autoritzacions extraordinàries de terrasses [2020]Alcaldia
8-Jul-2020Represa del procés participatiu del Programa d'Actuació Municipal 2020-2023 (PAM) [2020]Alcaldia
7-Jul-2020Aplicar les mesures i criteris establerts pel Decret d’alcaldia de 14-04-2020 dins l’àmbit específic de les llicències d’ús en els mercats [2020]Alcaldia
22-Jun-2020Restricció de l’accés de la ciutadania a les platges de Barcelona i als espais públics d’influència [2020]Alcaldia
22-Jun-2020Restricció de l’accés de la ciutadania a les platges de Barcelona i als espais públics d’influència [2020] : modificació [2020-06-22]Alcaldia
10-Jun-2020Comissió conjunta de les comissions permanents del Consell Municipal [2020]Alcaldia
10-Jun-2020Comissió conjunta de les comissions permanents del Consell Municipal [2020] : modificació i designació de membres [2020-04-16]Alcaldia
10-Jun-2020Reinici d’obres municipals “Fase 2.- d’inici al final del desconfinament” i obres d’inversió, i reinici de tota la resta d’obres aturades [2020]Tinència d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
29-May-2020Autorització del reinici de les obres de manteniment preventiu de qualsevol tipologia d’obra i de les obres d’inversió incloses al llistat d’obres que s’adjunta [2020]Tinència d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
29-May-2020Delegació en la persona titular de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu sobre la continuació dels procediments corresponents als processos de selecció i de provisió de llocs de treball que es refereixin a situacions vinculades estretament a la lluita contra la COVID-19, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis [2020]Alcaldia
27-May-2020Aixecament de la suspensió dels processos de selecció i provisió de llocs de treball : Cap de la Guàrdia Urbana [2020]Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
27-May-2020Aixecament de la suspensió dels processos de selecció i provisió de llocs de treball : places Guàrdia Urbana i Bombers [2020]Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
27-May-2020Mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma [text refós 2020]Alcaldia
26-May-2020Regulació del procediment especial per a la realització de donacions de diners per a contribuir al finançament de programes destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 [2020]Alcaldia
26-May-2020Determinació de la taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les terrasses que reobrin a la fase 1 de la desescalada [2020]Alcaldia
25-May-2020Autorització de l’ampliació de l’espai de les terrasses de les guinguetes-bar existents a les platges de Barcelona [2020]Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
22-May-2020Mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma [2020]Alcaldia
21-May-2020Rehabilitació dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius d’autorització per a l’execució de les obres, i adopció de criteris per prioritzar la tramitació dels expedients d’obres i activitats [2020]Alcaldia
13-May-2020Mesures addicionals de control per garantir que les persones titulars o responsables dels establiments dedicats a la venda d'animals compleixen les condicions de funcionament regulades al títol III de l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals [2020]Alcaldia
13-May-2020Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020] : modificació [2020-05-03]Alcaldia
30-Apr-2020Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2020]Alcaldia
23-Apr-2020Mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma pel COVID-19 [2020]Alcaldia
17-Apr-2020Mesures i criteris addicionals en matèria patrimonial amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020]Alcaldia
14-Apr-2020Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020 text refós]Alcaldia
7-Apr-2020Criteris i mesures excepcionals d'ajut de pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals [2020] : text refós [2020-04-06]Alcaldia
3-Apr-2020Delegació que faculta a l'Institut Municipal de Serveis Socials perquè pugui disposar i mobilitzar el seu personal, per tal de garantir el correcte funcionament dels serveis socials municipals, mentre duri l'actual situació excepcional provocada per la pandèmia del coronavirus COVID-19 [2020]Alcaldia
3-Apr-2020Ampliació dels terminis de pagament dels tributs municipals i la modificació del calendari fiscal 2020 [2020]Alcaldia
31-Mar-2020Criteris i mesures excepcionals d'ajut de pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a políiques socials vinculats a programes municipals [2020]Alcaldia
26-Mar-2020Mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020]Alcaldia
24-Mar-2020Autorització temporal i amb caràcter d'excepcionalitat, de la circulació, pels vials de dos o més carrils de circulació de la ciutat, dels vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres [2020]Alcaldia
19-Mar-2020Declaració de la tramitació d'emergència per a la contractació de serveis i subministraments i s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms destinats a pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus) i de delegació de competències en l'estructura executiva [2020]Alcaldia
18-Mar-2020Afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020]Alcaldia
18-Mar-2020Declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals durant el termini de vigència de l'estat d'alarma [2020]Alcaldia
15-Mar-2020Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020]Alcaldia
28-Feb-2020Comitè de coordinació i seguiment del Pla de Contingència del COVID-19 [2020]Alcaldia
Results 1-51 of 51 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next