Regulations in force

Browse

Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 189
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2024Reglament del Consell Sectorial de Cultura del Districte de Ciutat Vella [2024]Districte 1. Ciutat Vella
Apr-2024Reglament del Consell Sectorial d’Esports del Districte de Ciutat Vella [2024]Districte 1. Ciutat Vella
Apr-2024Reglament del Consell Sectorial de Seguretat, Prevenció i Convivència del Districte de Ciutat Vella [2024]Districte 1. Ciutat Vella
17-Oct-2023Reglament orgànic municipal [2001] : modificació [2023-10-16]Ajuntament de Barcelona
19-Sep-2023Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional [2023 text refós]Departament de Serveis Jurídics; Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
4-Aug-2023Reglament orgànic municipal [2001] : modificació [2023-07-28]Ajuntament de Barcelona
26-May-2023Reglament de reconeixement a les persones represaliades del tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració [2019] : modificació [2023-04-28]Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
16-May-2023Reglament del Consell Municipal de l'Esport [2023]Institut Barcelona Esports
12-Apr-2023Reglament per a l'equitat de gènere de l'Ajuntament [2018] : modificació [2023-03-31]Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps; Gerència Municipal
27-Dec-2022Reglament orgànic municipal [2001] : modificació [2022-12-23]Direcció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos
7-Oct-2022Reglament de funcionament intern del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat [2022]Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans; Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana
28-Jun-2022Reglament de participació ciutadana [2022] [versió en català i castellà]Direcció de Serveis de Democràcia Activa; Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
24-May-2022Normativa sobre bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació [2018] : modificació [2022-05-13]Alcaldia; Gerència de Pressupostos i Hisenda
7-Apr-2022Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona [2022 text refós]Direcció de Serveis de Relacions Institucionals; Gerència de Recursos
2-Mar-2022Normativa reguladora del Registre de Convenis [2022 text refós]Ajuntament de Barcelona; Gerència de Recursos; Secretaria General
3-Jan-2022Reglament de funcionament del Comitè Científic i d'Ètica en relació al Zoo de Barcelona [2021]Comitè Científic i d'Ètica del Zoo de Barcelona
Nov-2021Codi ètic i de conducta BCASABarcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
Oct-2021Reglament intern d’explotació i policia del Port Olímpic de Barcelona [2021]Generalitat de Catalunya; Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)
30-Jun-2021Reglament orgànic del Consell Tributari [2012] : modificació [2021-06-23]Ajuntament de Barcelona
19-Jan-2021Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona [2020 versió BOPB i Gaseta Municipal]Institut Municipal d'Educació (Barcelona)
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 189
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed