Reglaments Vigents

Browse

Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 169
Issue DateTitleAuthor(s)
16-Mar-2020Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional [2020]Gerència de Pressupostos i Hisenda
7-Feb-2020Reglament que estableix la forma telemàtica obligatòria en la presentació de sol·licituds i/o documents adreçats a l’Ajuntament de Barcelona relatius a la Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat [2019]Ajuntament de Barcelona
8-Aug-2019Regulació del nombre i les condicions d'atorgament de llicències temporals d'ús comú especial del domini públic per a l'estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles [2019]Ajuntament de Barcelona; Gerència d'Ecologia Urbana
31-Jul-2019Règim de funcionament intern de la Comissió Municipal d'Avaluació i Accés a la Documentació (CMAAD) [2019]Ajuntament de Barcelona
25-Apr-2019Regulació de la Ponència Tècnica de Terrasses [2019]Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
13-Mar-2019Reglament de reconeixement a les persones represaliades del tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració [2019]Ajuntament de Barcelona
27-Feb-2019Criteris per a l'exercici de secretaria dels consells d'administració de les societats amb capital íntegrament o majoritàriament municipal [2019]Comissió de Govern
25-Feb-2019Reglament intern de funcionament del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona [2019]Ajuntament de Barcelona; Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció (Consell Municipal de Barcelona)
5-Feb-2019Normes internes de funcionament de la Ponència d'Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona [2019]Ajuntament de Barcelona
24-Jan-2019Reglamento para la equidad de género en el Ayuntamiento de Barcelona [2018]Gerència de Recursos; Departament de Transversalitat de Gènere
24-Jan-2019Reglament per a l'equitat de gènere de l'Ajuntament [2018]Gerència de Recursos; Departament de Transversalitat de Gènere
27-Jun-2018Normativa sobre bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació [2018]Ajuntament de Barcelona; Alcaldia
19-Jun-2018Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal [1976] : modificació [2018-05-25]Ajuntament de Barcelona; Gerència de Seguretat i Prevenció; Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
8-May-2018Reglament de participació ciutadana [2017 text refós]Ajuntament de Barcelona
26-Apr-2018Principis reguladors de l'organització i funcionament del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, curs 2018-2019Institut Municipal d'Educació (Barcelona); Conservatori Municipal de Música de Barcelona
23-Apr-2018Reglament de Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte [2018]Institut Municipal d'Educació (Barcelona); Consell Escolar Municipal (Barcelona)
5-Mar-2018Reglament orgànic municipal [2001] : modificació [2018-02-23]Ajuntament de Barcelona
2018Reglament orgànic municipal [2018 text consolidat]Ajuntament de Barcelona; Direcció de Serveis Jurídics
2018Reglamento orgánico municipal [2018 texto consolidado]Ajuntament de Barcelona; Direcció de Serveis Jurídics
13-Sep-2017Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Barcelona [2017] [versió en català i castellà]Ajuntament de Barcelona
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 169
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed