Decrets d'Alcaldia de delegacions

- Disposicions de caràcter general dictades per l'alcalde o alcaldessa en l'àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d'ordenació social, en aquest darrer cas, en execució dels reglaments i les ordenances aprovats pel Consell Municipal. [Carta Municipal, art. 26.2 d].
En aquesta col·lecció es recullen les delegacions de competències o atribucions.

- Decretos de Alcaldía: Disposiciones de carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal [Carta Municipal, art. 26.2 d]
En esta colección se recogen las delegaciones de competencias o atribuciones.

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 195
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2-feb-2018Delegació d'atribucions en diferents òrgans, relacionades amb l'habitatge [2018]Alcaldia
16-ene-2018Delegació en la Gerència del Districte de l'Eixample la resolució del procediment de llicències d'ús comú especial per a esdeveniments i taules informatives a la via públicaAlcaldia
16-ene-2018Delegació de la Presidència del Patronat de la Fundació Museu Picasso de Barcelona [2017]Alcaldia
16-ene-2018Delegació en la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de la competència per aprovar l'emissió dels documents de veïnatgeAlcaldia
16-ene-2018Delegació de la Presidència de la Comissió de Lectura Pública [2018]Alcaldia
8-ene-2018Delegació de la presidència de la Comissió Administrativa Gestora del "Barcelona World Jumping Challenge"Alcaldia
8-ene-2018Delegació de la presidència del Consell Rector del Consorci Barcelona Mobile World CapitalAlcaldia
8-ene-2018Delegació de la presidència del Consell Rector del "Consorcio 4ª Edición de la Barcelona World Race"Alcaldia
5-ene-2018Delegació de la presidència del Consorci Barcelona Mobile World Capital [2017]Alcaldia
5-ene-2018Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-12-21]Alcaldia
13-sep-2017Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-08-07]Alcaldia
7-sep-2017Delegació de facultats en el Regidor d'Empresa i Turisme [2017]Alcaldia
7-sep-2017Delegació de la presidència de la Fundació Barcelona Cultura [2017]Alcaldia
6-sep-2017Delegació temporal de facultats en el Quart tinent d'alcaldia [2017]Alcaldia
10-ago-2017Delegació en la cinquena tinenta d'Alcaldia d'atribucions d'algunes infraccions en matèria de seguretat ciutadana i protecció dels animals [2017]Alcaldia
10-ago-2017Delegació de la presidència de les meses de contractació [2017]Alcaldia
19-jul-2017Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017]Alcaldia
10-jul-2017Delegació de competències en matèria de sancions administratives [2017]Alcaldia
4-jul-2017Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona [2017]Alcaldia
23-jun-2017Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i l'administració de la Generalitat de Catalunya [2017]Alcaldia
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 195
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed