Decrets d'Alcaldia de delegacions

- Disposicions de caràcter general dictades per l'alcalde o alcaldessa en l'àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d'ordenació social, en aquest darrer cas, en execució dels reglaments i les ordenances aprovats pel Consell Municipal. [Carta Municipal, art. 26.2 d].
En aquesta col·lecció es recullen les delegacions de competències o atribucions.

- Decretos de Alcaldía: Disposiciones de carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal [Carta Municipal, art. 26.2 d]
En esta colección se recogen las delegaciones de competencias o atribuciones.

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 210
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
6-nov-2018Delegació de la presidència de les meses de contractació de la Gerència de Presidència i Economia [2018]Alcaldia
1-jun-2018Delegació de la competència per aprovar i convocar processos participatius en els regidors, el gerents sectorials i els gerents de districte [2018]Alcaldia
30-may-2018Delegació d'atribucions en el Gerent de Recursos relatives a les dades del Padró municipal d'habitants [2018]Alcaldia
15-may-2018Delegació en el Gerent de Drets Socials i en la Tercera Tinenta d'Alcaldia, en matèria de prestacions concedides des de la Gerència de Drets Socials i respecte a les infraccions [2017]Alcaldia
15-may-2018Delegació en la Quarta Tinenta d'Alcaldia de l'aprovació i la convocatòria dels processos participatius regulats en el Reglament de Participació Ciutadana [2018]Alcaldia
11-may-2018Delegació d'atribucions en el Gerent de Drets Socials i en la Tercera Tinenta d'Alcaldia, en matèria de pobresa energètica [2016]Alcaldia
10-may-2018Delegació en la Quarta Tinenta d'Alcalde en matèria de protecció, seguretat, tinència i venda d'animals [2018]Alcaldia
26-mar-2018Delegació d'atribucions en els/les gerents municipals, en matèria de contractació [2018]Alcaldia
26-mar-2018Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2018]Alcaldia
26-mar-2018Delegació d'atribucions en els/les gerents municipals, en matèria de gestió econòmica [2018]Alcaldia
6-mar-2018Delegació d'atribucions en la Gerència Adjunta d'Urbanisme [2018]Alcaldia
2-feb-2018Delegació d'atribucions en diferents òrgans, relacionades amb l'habitatge [2018]Alcaldia
16-ene-2018Delegació en la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de la competència per aprovar l'emissió dels documents de veïnatge [2017]Alcaldia
16-ene-2018Delegació en la Gerència del Districte de l'Eixample la resolució del procediment de llicències d'ús comú especial per a esdeveniments i taules informatives a la via pública [2017]Alcaldia
16-ene-2018Delegació de la Presidència de la Comissió de Lectura Pública [2018]Alcaldia
16-ene-2018Delegació de la Presidència del Patronat de la Fundació Museu Picasso de Barcelona [2017]Alcaldia
8-ene-2018Delegació de la presidència del Consell Rector del "Consorcio 4ª Edición de la Barcelona World Race"Alcaldia
8-ene-2018Delegació de la presidència de la Comissió Administrativa Gestora del "Barcelona World Jumping Challenge"Alcaldia
8-ene-2018Delegació de la presidència del Consell Rector del Consorci Barcelona Mobile World CapitalAlcaldia
5-ene-2018Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-12-21]Alcaldia
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 210
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed