Decrets d'Alcaldia de delegacions

- Disposicions de caràcter general dictades per l'alcalde o alcaldessa en l'àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d'ordenació social, en aquest darrer cas, en execució dels reglaments i les ordenances aprovats pel Consell Municipal. [Carta Municipal, art. 26.2 d].
En aquesta col·lecció es recullen les delegacions de competències o atribucions.

- Decretos de Alcaldía: Disposiciones de carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal [Carta Municipal, art. 26.2 d]
En esta colección se recogen las delegaciones de competencias o atribuciones.

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 185
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
13-sep-2017Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [07-09-2017]Alcaldia
7-sep-2017Delegació de la presidència de la Fundació Barcelona Cultura [2017]Alcaldia
7-sep-2017Delegació de facultats en el Regidor d'Empresa i Turisme [2017]Alcaldia
6-sep-2017Delegació temporal de facultats en el Quart tinent d'alcaldia [2017]Alcaldia
10-ago-2017Delegació en la cinquena tinenta d'Alcaldia d'atribucions d'algunes infraccions en matèria de seguretat ciutadana i protecció dels animals [2017]Alcaldia
10-ago-2017Delegació de la presidència de les meses de contractació [2017]Alcaldia
19-jul-2017Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017]Alcaldia
10-jul-2017Delegació de competències en matèria de sancions administratives [2017]Alcaldia
4-jul-2017Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona [2017]Alcaldia
23-jun-2017Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i l'administració de la Generalitat de Catalunya [2017]Alcaldia
6-jun-2017Delegació d'atribucions en el gerent de Presidència i Economia [2017]Alcaldia
5-abr-2017Delegació d'atribucions en el gerent de Seguretat i Prevenció [2017]Alcaldia
21-feb-2017Desconcentració d'atribucions en matèria sancionadora en relació amb la venda i el consum de begudes alcohòliques [2017]Alcaldia
16-feb-2017Delegació de la contractació de l'Acord Marc que té per objecte la gestió dels tràmits de mediació en relació a la provisió d'establiments d'allotjament de la ciutat de Barcelona [2016]Alcaldia
8-feb-2017Delegació de competències en la Regidoria de Mobilitat [2016]Alcaldia
30-ene-2017Delegació de la presidència del Patronat Fundació Escoles Domènech [2017]Alcaldia
5-ene-2017Delegació en la Comissió de Govern dels drets reals constituïts sobre finques de propietat municipal [2016]Alcaldia
10-nov-2016Delegació d'atribucions en el gerent de Recursos i Organització en matèria de recursos humans [2016]Alcaldia
3-oct-2016Delegació de facultats en el Regidor d'Empresa i Turisme [2016]Alcaldia
30-sep-2016Delegació de competències en matèria d'habitatge en el regidor d'HabitatgeAlcaldia
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 185
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed