Delegatory Mayoral Decrees

This collection contains delegations of authority or duties.

Browse

Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 340
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Dec-2021Delegació en el sisè tinent d'alcalde de la resolució dels recursos administratius que es puguin interposar en el marc dels procediments administratius municipals [2021]Alcaldia
28-Dec-2021Delegació en la gerent del Districte de les Corts de la presidència de les meses de contractació dels procediments d'adjudicació [2021]Alcaldia
1-Dec-2021Delegació d'atribucions relacionades amb la incoació dels expedients de contractació en el/la gerent del districte de Ciutat Vella, en els/les directors/es de serveis i en el/la director/a de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada [2021]Alcaldia
29-Nov-2021Delegació d'atribucions en la Comissió de Govern [2019] : modificació [2021-09-15]Alcaldia
26-Nov-2021Desconcentració en el gerent d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de les atribucions en relació a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona [2021]Alcaldia
25-Nov-2021Delegació en la Comissió de Govern de la resolució dels procediments d'omissió de la funció interventora [2021]Alcaldia
25-Nov-2021Delegació en els regidors del govern, en els gerents sectorials i en els gerents de districte, la competència per aprovar i convocar processos participatius [2021]Alcaldia
25-Nov-2021Delegació en el gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu de l'aprovació de les bases i les convocatòries d'ajuts per a estudis de graus, màsters universitaris i doctorats i d'ajuts per estudis de llengües estrangeres [2021]Alcaldia
23-Nov-2021Delegació de la convocatòria i la presidència de l'Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals [2021]Alcaldia
19-Nov-2021Delegació en la persona titular de la Gerència de Recursos de la resolució dels procediments administratius per fer efectiu el dret a l'assistència jurídica gratuïta, al personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona [2021]Alcaldia
19-Nov-2021Delegació en la Regidoria del Districte de l'Eixample de la resolució dels procediments de llicències d'ús comú especial per a esdeveniments i taules informatives a la via pública [2021]Alcaldia
19-Nov-2021Delegació d'atribucions d'atorgament de llicències de canalitzacions per a l'execució d'obres a la via pública [2021]Alcaldia
19-Nov-2021Delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual [2019] : modificació [2021-10-07]Alcaldia
7-Oct-2021Delegació d'atribucions en el Gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica [2021]Alcaldia
29-Sep-2021Delegació de funcions en matèria de mobilitat en la 3a tinenta d'Alcaldia [2021]Alcaldia
21-Sep-2021Delegació d'atribucions de l'Alcaldia d'inspecció, vigilància i control del Port Olímpic [2021]Alcaldia
9-Sep-2021Delegació en el gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, temporalment durant l'absència, de les facultats que hagin estat delegades al gerent de l'Àrea de Pressupostos i Hisenda [2021]Alcaldia
4-Aug-2021Delegació de facultats en els/les gerents d’Àrees d’Actuació, els/les gerents de Districte i Directors/res de Serveis de Llicències i Espai Públic, durant el període vacacional [2021]Alcaldia
2-Aug-2021Delegació en el gerent de l'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica [2021]Alcaldia
2-Aug-2021Delegacions de les facultats del regidor del Districte de Gràcia a un altre regidor durant el període vacacional [2021]Alcaldia
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 21 to 40 of 340
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed