Delegatory Mayoral Decrees

This collection contains delegations of authority or duties.

Browse

Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 340
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Aug-2022Delegació en els/les regidors/res de districte de l'aprovació de mesures de reducció horària per molèsties al veïnatge [2022]Alcaldia
29-Jul-2022Delegació d'atribucions en el Primer tinent d'alcaldia [2019] : modificació [2022-07-21]Alcaldia
29-Jul-2022Delegació en el regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'adopció de tots els actes de tràmit que resultin procedents per tramitar les iniciatives ciutadanes [2022]Alcaldia
29-Jul-2022Delegació en el Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona de la presidència del Consell de Ciutat [2022]Alcaldia
22-Jul-2022Delegació en els/les regidors/res de districte de l'aprovació dels plans d'acció en matèria de contaminació acústica [2022]Alcaldia
3-Jun-2022Delegació en el gerent de recursos les atribucions del gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, en el cas d'absència, malaltia o abstencióAlcaldia
6-May-2022Delegació d'atribucions en la tercera tinenta d'Alcaldia [2019] : modificació [2022-04-28]Alcaldia
20-Apr-2022Delegació en la gerent de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI del contracte programa 2022-2025 per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis socials [2022]Alcaldia
29-Mar-2022Delegació en el/la gerent, en l'àmbit material del Districte de Gràcia, de la incoació dels expedients de contractació i de la presidència de les meses de contractació dels procediments d'adjudicació [2022]Alcaldia
16-Mar-2022Delegació d'atribucions en regidors/res de Districte [2022]Alcaldia
8-Mar-2022Delegació d'atribucions en el Gerent de Pressupostos i Hisenda [2022]Alcaldia
1-Mar-2022Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'Alcaldia [2022]Alcaldia
24-Feb-2022Delegació en la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, de la resolució dels recursos administratius que s'interposin contra els actes dictats per les persones amb facultats d'ordenació de pagaments [2022]Alcaldia
14-Feb-2022Delegació de la presidència de la Comisión Interadministrativa del "Barcelona Mobile World Capital" [2022]Alcaldia
10-Feb-2022Desconcentració en els/les Gerents de Districtes d'atribucions en l'àmbit de la delegació conferida per l'Agència de Salut Pública [2022]Alcaldia
10-Jan-2022Delegació d'atribucions en la gerent d'Ecologia Urbana [2019] : modificació [2021-12-23]Alcaldia
10-Jan-2022Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019] : modificació [2021-12-23]Alcaldia
10-Jan-2022Delegació d'atribucions de resolucions de recursos en la segona tinenta d'Alcaldia [2021]Alcaldia
10-Jan-2022Delegació d'atribucions en la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica [2021]Alcaldia
10-Jan-2022Delegació en el gerent de Recursos de l'adopció de mesures, en situacions excepcionals, en la convocatòria General de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2022 [2021]Alcaldia
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 340
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed