Decrets d'Alcaldia de delegacions

Delegatory Mayoral Decrees : This collection contains delegations of authority or duties.

Browse

Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 300
Issue DateTitleAuthor(s)
29-Jul-2021Delegació en la Quarta tinenta d’Alcaldia i regidora de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, i en la gerenta de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de les atribucions que es relacionen [2021]Alcaldia
29-Jul-2021Delegació en el gerent de Pressupostos i Hisenda de les atribucions que es relacionen [2021]Alcaldia
29-Jul-2021Delegacions en els/les regidors/ores relacionats en el supòsit d'absència del regidor/ora de districte corresponent, durant el període vacacional d'estiu [2021]Alcaldia
9-Mar-2021Delegació en els regidors i regidores responsables polítics de l'administració municipal l'exercici del dret de rectificació [2021]Alcaldia
5-Feb-2021Delegació de facultats en la regidora de Mobilitat en relació a llicències d'estacionament de vehicles [2021]Alcaldia
29-Jan-2021Delegació de facultats en la segona tinenta d'Alcaldia en relació a la facultat de declarar l'incompliment de certes obligacions referides a finques [2021]Alcaldia
29-Jan-2021Delegació d'atribucions en el gerent de Recursos en relació a subvencions [2020]Alcaldia
21-Jan-2021Delegació en la Gerència de Presidència i Economia en relació a liquidació de cànons [2020]Alcaldia
19-Oct-2020Desconcentració de l'exercici de la potestat sancionadora, per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en els òrgans i en els càrrecs directius de l’administració executiva [2020]Alcaldia
17-Sep-2020Delegació d'atribucions en el Gerent de l’Institut municipal d’Urbanisme [2020]Alcaldia
30-Jul-2020Delegació de facultats en els/les gerents d’Àrees d’Actuació, els/les gerents de Districte i Directors/res de Serveis de Llicències i Espai Públic, durant el període vacacional [2020] : modificació annex [2020-07-27]Alcaldia
30-Jul-2020Delegacions en els/les regidors/ores relacionats en el supòsit d'absència del regidor/ora de districte corresponent, durant el període vacacional d'estiu [2020]Alcaldia
28-Jul-2020Delegació de facultats en els/les gerents d’Àrees d’Actuació, els/les gerents de Districte i Directors/res de Serveis de Llicències i Espai Públic, durant el període vacacional [2020] : modificació [2020-07-27]Alcaldia
27-Jul-2020Delegació temporal de les competències atribuïdes en matèria de contractació a les Gerències del Sector d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en el gerents de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Mobilitat i InfraestructuresAlcaldia
27-Jul-2020Delegació de facultats en els/les gerents d’Àrees d’Actuació, els/les gerents de Districte i Directors/res de Serveis de Llicències i Espai Públic, durant el període vacacional [2020]Alcaldia
24-Jul-2020Delegació en el gerent de Pressupostos i Hisenda, de l'exercici de quantes accions siguin necessàries, relacionades amb resolució de la Demarcación de Costas en Cataluña [2020]Alcaldia
25-Jun-2020Delegació de la presidència del Consell Assessor de la Gent Gran [2020]Alcaldia
16-Jun-2020Delegació temporal de la resolució de determinats recursos administratius [2020]Alcaldia
12-Jun-2020Desconcentració d'atribucions en relació a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona [2020]Alcaldia
29-May-2020Delegació en la persona titular de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu sobre la continuació dels procediments corresponents als processos de selecció i de provisió de llocs de treball que es refereixin a situacions vinculades estretament a la lluita contra la COVID-19, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis [2020]Alcaldia
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 300
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed