Statistics: Dossiers and press releases

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
109297 34495

More visited documents (total)

Views
73 barris, una Barcelona: Programa d'actuació municipal (PAM) 2016-2019. Cap a la ciutat de les oportunitats 540
El 010 serà gratuït a partir del 2017; la síndica va recomanar eliminar-ne el sobrecost 448
108 punts de votació per la consulta electrònica de la Diagonal 440
El 010 será gratuito a partir del 2017; la síndica recomendó hace un año eliminar el sobrecoste 412
Es defineixen els projectes motor del Pla de Barris de Raval Sud i Gòtic Sud 295
Estudi de l'impacte del sector esportiu a la ciutat de Barcelona: indicadors econòmics, laborals i socials 264
Acceptada la proposta de la síndica de combinar l'ampliació de l'escola La Mar Bella amb l'engrandiment de la plaça de Sant Bernat Calbó com a espai veïnal 262
Barcelona crea l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques 258
L'Ajuntament de Barcelona incrementarà 44 hectàrees de verd entre 2015 i 2019 , i en 165 hectàrees a l'horitzó 2030 257
L'Alcalde Trias assegura que la principal prioritat del que queda de mandat és crear llocs de treball 257
See more +
Barcelona presenta el primer Pla del Joc a l’espai públic 256
Activitats esportives d’aquest cap de setmana a Barcelona 251
Acord per impulsar la millora de la Meridiana i la Ronda de Dalt 246
L’Ajuntament diagnostica per primer cop amb detall les condicions de vida dels usuaris de serveis socials 241
L'Alcalde Trias assegura que la incipient recuperació econòmica que es comença a percebre arribarà a tothom i no deixarà ningú enrere a Barcelona 237
Barcelona, Capital de futur : balanç 2011-2015 236
La Casa Gralla: El periple d'un monument 231
Lliurament dels 10ns Premis Dona i Esport 228
El veïnat del Baix Guinardó reclama més enllumenat a la plaça Alfons X i denúncia l'excessiva circulació d'autobusos turístics en el carrer Praga 226
Aceptada la propuesta de la síndica de combinar la ampliación de la escuela La Mar Bella con el engrandecimiento de la plaza de Sant Bernat Calbó como espacio vecinal 217
Cursa Bombers Barcelona 2017 216
380 obres, 380 preguntes : l'Ajuntament potencia l'accés del ciutadà a la informació sobre les obres 215
437 persones en risc d'exclusió social troben feina gràcies als programes municipals PISL i PROPER 214
Laura Pérez i David Escudé assisteixen a l’entrega del 10è Premi Dona i Esport 213
El vecindario del Baix Guinardó reclama más alumbrado en la plaza Alfons X y denuncia la excesiva circulación de buses turísticos en la calle Praga 212

More visited documents this year

Views
La Sindicatura de Greuges de Barcelona demana solucionar els problemes d’accessibilitat d’un menjador social de la ciutat 121
La Sindicatura de Greuges de Barcelona pide solucionar los problemas de accesibilidad de un comedor social de la ciudad 114
La Sindicatura trasllada dues recomanacions a l’Institut Barcelona Esports en relació amb uns fets d’índole sexual ocorreguts en un centre esportiu municipal 99
La Sindicatura traslada dos recomendaciones al Institut Barcelona Esports relacionadas con unos hechos de índole sexual sucedidos en un centro deportivo municipal 95
La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama a l’Ajuntament un abordatge integral del sensellarisme 69
El mercat d’oficines de Barcelona presenta una situació d’equilibri entre l’oferta i la demanda 67
La Sindicatura de Greuges de Barcelona reclama al Ayuntamiento un tratamiento integral del sinhogarismo 64
La Sindicatura de Greuges de Barcelona recorda la importància de continuar avançant en la retirada de simbologia feixista a la ciutat 59
La Sindicatura de Greuges de Barcelona recuerda la importancia de continuar avanzando en la retirada de simbología fascista en la ciudad 57
La Sindicatura de Greuges de Barcelona y la Síndica de Greuges de Catalunya piden una ubicación definitiva para la Escola Entença 56
See more +
La Sindicatura de Greuges de Barcelona i la Síndica de Greuges de Catalunya demanen una ubicació definitiva per a l’Escola Entença 55
Barcelona destina 4 M€ a impulsar la recerca i l’ocupació juvenil i crea una nova línia d’ajuts per a empreses que contractin persones doctorades 54
Balanç sinistralitat 2023 43
La Sindicatura interviene por las molestias acústicas que ocasiona el uso de la pista deportiva de los jardines del Baix Guinardó fuera del horario permitido 43
La Sindicatura intervé per les molèsties acústiques que ocasiona l’ús de la pista esportiva dels jardins del Baix Guinardó fora de l’horari permès 42
Barcelona recupera la Font d’en Fargues com a espai públic i dona nous usos als elements modernistes de l’antiga embotelladora 41
El nou Pla Local de Seguretat desenvoluparà gairebé 300 accions per millorar els nivells de seguretat, convivència i prevenció de la ciutat 41
L’Ajuntament engega una campanya de comunicació perapropar-se als i les joves de la ciutat 39
L’alcalde Jaume Collboni signa el decret per declarar Barcelona zona de mercat d’habitatge tensionat 37
L’Ajuntament destina 6M d’euros per promoure l’ús saludable de les pantalles en infants i adolescents 36
Barcelona intensifica el control de la neteja i l’espai públic amb 16.000 inspeccions 35
Impuls a un nou planejament urbanístic per preservar el patrimoni i la identitat del Clot i el Camp de l’Arpa del Clot i promoure-hi habitatge protegit 35
El 71,6% de barcelonins i barcelonines fan esport de forma habitual, 16 punts més que al 2013 34
Actuació en més de 40.000 arbres durant la temporada de poda 2024 34
L’Ajuntament triplica els recursos dedicats a la inspecció del servei de neteja i recollida de residus a la ciutat 33

Most downloades documents (total)

Downloads
La síndica demana processos amb més garanties per la ciutadania abans de desnonar una sepultura i traslladar les restes a un ossari comú 1097
La reforma de l'Avinguda Diagonal: informe de mobilitat 661
Pla per a la Promoció del Civisme : pla de treball 2005 369
Criteris i continguts per a la redacció del pla director de transformació de la presó Model de Barcelona 239
Estudis previs per a la connexió de les xarxes Trambaix i Trambesòs: presentació de resultats 229
Escoles Bressol Municipals, un model de qualitat al servei dels infants i les famílies 194
73 barris, una Barcelona: Programa d'actuació municipal (PAM) 2016-2019. Cap a la ciutat de les oportunitats 187
Barcelona presenta el Mapa Estratègic de Soroll 2013 176
La síndica de Barcelona insta al Ayuntamiento a seguir la resolución europea para combatir el desprendimiento de las fibras de amianto 147
Mobilitat, Turime i Serveis Socials, tres dels principals motius de queixa a la Síndica de Barcelona durant l'any 2016 137
See more +
Barcelona accelera la transformació de Can Batlló 133
L'Ajuntament de Barcelona impulsa la normativa per reduir l'impacte ambiental en l'obra pública 131
Barcelona impulsa els terrats vius i les cobertes verdes 130
L'Ajuntament de Barcelona incrementarà 44 hectàrees de verd entre 2015 i 2019 , i en 165 hectàrees a l'horitzó 2030 125
Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2012-2015 : La Ciutat de les persones 124
Barcelona presenta el primer Pla del Joc a l’espai públic 119
La Casa Gralla: El periple d'un monument 118
Barcelona ordena tancar 4.148 pisos turístics il·legals en dos anys i comprova que 2.355 ja no operen 117
Barcelona crea l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques 114
Barcelona recupera la memòria dels barris de les barraques 114
Estudi per a la millora de l'atenció social a les persones amb trastorn mental 110
Pla de recursos humans per al Mandat 2015-2019 107
Hagadàs Barcelona: l’esplendor jueva del gòtic català. 107
Murals divins : Capella de Sant Miquel. Monestir de Pedralbes : dossier de premsa 106
La síndica condena el atentado de la Rambla y asegura que Barcelona no claudicará ante actos de esta barbarie 100
Balanç de l'any 2017 de la defensora de la ciutadania 99
Estratègia de la bicicleta 95
Els i les vigilants de l'Àrea verda i blava tindran una major protecció legal per evitar agressions, com va demanar la síndica 91
L'Ajuntament elabora el Mapa Estratègic de Soroll de Barcelona 88
Transició cap a la sobirania energètica [versió presentació] 87
Balanç segon any de mandat Districte de Nou Barris 83
La síndica de Barcelona insta a l'Ajuntament a seguir la resolució Europea per combatre el despreniment de les fibres d'amiant 82
Primers Pagesos/BCN: La gran innovació fa 7.500 anys 82
L'Ajuntament impulsarà cinc superilles pilot a Barcelona en els propers 4 anys 81
Animals de companyia 80
La actuación municipal sobre el Hostel de la Vila Olímpica es correcta y se ajusta a derecho 80
L'Ajuntament presenta el Programa Benvinguda a Barcelona 77
La síndica pide más control de la Guardia Urbana sobre la mudanzas para garantizar la seguridad de los peatones 77
Aprovat el Pressupost 2017 que permetrà incrementar la despesa social i la inversió als barris 77
El veïnat del Baix Guinardó reclama més enllumenat a la plaça Alfons X i denúncia l'excessiva circulació d'autobusos turístics en el carrer Praga 76
Los y las vigilantes del Área verde y azul tendrán una mayor protección legal para evitar agresiones, como pidió la Síndica 75
La actividad turística massiva y sus consecuencias son los reclamos más destacados del vecindario del Gótico 75
La síndica pide reformar la Ley de arrendamientos urbanos para mejorar los derechos de las personas residentes 75
La síndica propone abordar la venta ambulante no autorizada con una acción unitaria de todas las administraciones y sin hacer uso partidista del problema 74
Barcelona necessita més lavabos públics i la senyalització dels ja existents 74
Ciutat oberta : Biennal de pensament : dossier de premsa 73
Decàleg Barcelona Intercultural : una estratègia de ciutat per conviure en la diversitat 73
La síndica pide procesos con más garantías para la ciudadanía antes de dasahuciar una sepultura y trasladar los restos a una fosa común 72
Cavalcada de Reis 2017 70
La síndica dona la raó al veïnat d'una finca de Sants-Montjuïc al qual l'Ajuntament va multar per no reparar amb diligència uns danys a la façana causats per un camió d'escombraries 70
La síndica demana més control de la Guàrdia Urbana sobre les mudances per garantir la seguretat dels i les vianants 70
La síndica supervisa una queixa col·lectiva contra cinc residències de gent gran a Barcelona 70
Brunch in the Park, un esdeveniment que genera molèsties entre el veïnat i una privatització encoberta de l'espai public 70
La síndica de greuges ha supervisat una queixa de la plataforma PRO-CAAB (Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona) en que es reclamen canvis en la coordinació del voluntariat i del propi centre 69
Calidoscopi Cultural : dossier de presentació 69
Mercat de mercats 69
Abierta actuación de oficio para investigar el derrumbe de 140 ninchos en el cementerio de Montjuïc 69
La síndica demana reformar la Llei d'arrendaments urbans per millorar els drets a les persones residents 69
Informe sobre la reforma de l'avinguda Diagonal: informe de l'arbrat viari 68
Acceptada la proposta de la síndica de combinar l'ampliació de l'escola La Mar Bella amb l'engrandiment de la plaça de Sant Bernat Calbó com a espai veïnal 67
Balanç accidentalitat 2016 66
Montserrat Roig : 1977 : memòria i utopia 66
La síndica recomienda adoptar criterios de oportunidad, proporcionalidad y equidad en la retirada de vehículos por parte de la grua municipal 66
Barcelona elabora el primer Informe d'Oportunitats Educatives en la Infància i l'Adolescència, recollint els indicadors educatius per districte 66
Les Fàbriques de Creació : presentació projectes arquitectònics 66
La síndica planteja canviar l'Ordenança de Circulació per tipificar les infraccions comeses amb Segways, patinets elèctrics i altres ginys mecànics 65
Nou punt verd al Barrri Can Basilio (Ciutat Vella) 64
Remodelació global de la Ronda del Mig: Plaça Lesseps - Via Augusta 64
La síndica recomana dur a terme millores a l'espai urbà del barri de Les Tres Torres, a Sarrià-Sant Gervasi 64
La síndica de Greuges ha supervisado una queja de la plataforma PRO-CAACB (Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona) 64
La síndica recomienda llevar a cabo mejoras en el espacio urbano del barrio de las Tres Torres, en Sarrià-Sant Gervasi 63
L'actuació municipal sobre el Hostel de la Vila Olímpica és correcta i s'ajusta a dret 63
La síndica supervisa una queja colectiva contra cinco residencias de personas mayores de Barcelona 63
La Síndica condemna l'atemptat i assegura que Barcelona no claudicarà davant d'actes d'aquesta barbàrie 62
L’Ajuntament de Barcelona mobilitza més de 1.000 habitatges cap al lloguer assequible 61
La síndica da la razón a unos vecinos de una finca de Sants-Montjuïc a los que el Ayuntamiento multó por no reparar con diligencia daños en la fachada causados por un camión de la basura. 61
La síndica insta a debatre sobre l'existència de Barnaclínic, una societat privada que utilitza els recursos públics de l'Hospital Clínic de Barcelona 61
Participació de la síndica a la Jornada Drets, accessibilitat i compliment normatiu, organitzada per COCEMFE 60
La síndica de Barcelona plantea restringir la transmisión de las licencias de pisos turísticos en la compra-venta de viviendas 59
Barcelona amplia el nombre de carrers tallats al trànsit per garantir els desplaçaments segurs de la ciutadania 59
Pla de millora integral de l'espai públic 2008-2011 59
El Ayuntamiento de Barcelona aplica las recomendaciones de la Síndica de Greuges y finalmente no cierra "La Playa del Eixample" 59
MUHBA: Plan estratégico del Museo de Historia de Barcelona 58
Barcelona avança cap a un nou parc de la Ciutadella obert al mar, més permeable i pol de coneixement 58
Recibida una queja de la Plataforma salvem les Drassanes por "falta de transparencia" del Ayuntamiento en el proyecto de construcción de un hotel en el Raval 58
Balanç Grec 2018 Festival de Barcelona : dossier de premsa 58
Rebuda una queixa de la Plataforma salvem les Drassanes per "manca de transparència" de l'Ajuntament en el projecte de construcció d'un hotel al Raval 58
Sants-Montjuïc: balanç de dos anys de govern 58
El vecindario del Baix Guinardó reclama más alumbrado en la plaza Alfons X y denuncia la excesiva circulación de buses turísticos en la calle Praga 58
La síndica pregunta al Ayuntamiento por la urgencia de cerrar la cárcel Modelo sin disponer de un centro alternativo en la ciudad 58
Nou Pla d'Il·luminació de Barcelona 58
La sindica alerta de la manca de manteniment i el mal estat de conservació en moltes de les construccions funeràries del Cementiri de Montjuïc 58
Pla estratègic 2012-2020: Nous reptes per al Zoo de Barcelona 57
La síndica insta a debatir sobre la existencia de Barnaclínic, una sociedad privada que utiliza los recursos públicos del Hospital Clínic de Barcelona 57
En marxa la darrera fase del Mercat de Sant Antoni 57
L’Ajuntament ordena la mobilitat del districte de Ciutat Vella 57
Barcelona diversifica l'oferta dels ensenyaments postobligatoris per garantir la continuïtat de tot l'alumnat 57
Nous ajuts fiscals 2016 56
Las quejas ciudadanas por los títulos de transporte continúan y la T-Mobilitat sigue sin implementarse 56
Revisió de l'Ordenança Solar Tèrmica de Barcelona 56

Top Country Views

Views
Germany 4335
China 2164
Spain 1479
United States 996
France 629
Ireland 154
Netherlands 116
Finland 90
Ukraine 63
Taiwan 61
Sweden 60
Denmark 49
United Kingdom 37
Romania 37
Canada 17
Slovenia 13
Panama 11
Czechia 10
Argentina 9
Belgium 8
Hong Kong SAR China 7
Japan 7
Iran 6
Russia 6
India 5
Singapore 5
Senegal 5
Australia 4
Uzbekistan 4
EU 3
Italy 3
South Korea 3
Turkey 3
South Africa 3
Belarus 2
Chile 2
Colombia 2
Greece 2
Israel 2
Vietnam 2
Benin 1
Mongolia 1
Mexico 1
Norway 1
Poland 1
Portugal 1