Logo
Open Data BCN

Estatuts

- Conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el funcionament intern d'una empresa, associació, institució, etc., elaborades pels socis fundadors o per una comissió gestora.

- Estatutos: conjunto de disposiciones que tienen fuerza de ley para la organización y el funcionamiento interno de una empresa, asociación, institución, etc., elaborados por los socios fundadores o por una comisión gestora.

Browse

Collections in this community