Statistics: Miscellaneous reports and studies

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
142556 103960

More visited documents (total)

Views
Informe sobre l'Ajuntament de Barcelona 4538
Recomanacions per integrar una perspectiva feminista interseccional en la mobilitat ciclista de Barcelona 1548
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 1301
Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 1277
Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtos de la ciutat de Barcelona 1160
Strategic sectors in Barcelona : data for 2018 1130
Report on the services and programmes that make up the Agency for a Comprehensive Approach to Sex Work (ABITS) 1078
Estudi del vehicles compartit a Barcelona : anàlisi [versió presentació] 1029
Contrólate en las redes! : el discurso del odio en las redes sociales : un estado de la cuestión 982
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona : resum executiu 956
See more +
Environmental report 2013 932
Barcelona : preliminary resilience assessment 922
Informe de tendències tecnològiques 2021 [versió presentació] 815
Diagnosi sobre el treball de cures a la Zona Nord de Nou Barris: exploració d'activitats de demanda i prestació entorn l'economia de les cures 803
Influencing politics with signatures? : models and experiences of local citizens’ initiative 709
Foreign investment in Catalonia and Catalan investment abroad: 2013 706
El Compromís de Barcelona pel Clima : un aprenentatge col·lectiu 703
Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona 678
Barcelona, a city committed to the environment : environment report 2018 666
Informe de l'activitat turística a Barcelona. 2018 636
Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente : informe ambiental 2013 616
Nudges : què són i per a què serveixen : informe 611
Informe de l'activitat turística a Barcelona. 2016 584
L'impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials 577
Estimada escola, estimat Infant : carpeta d’aprenentatge i acompanyament emocional en context de pandèmia 565

More visited documents this year

Views
Art-Science Collisions Notes from a choral dialogue in Barcelona 554
Tech hubs Overview : Barcelona, capital europea de hubs tecnològics 509
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals : informe 418
Pla pel reimpuls de l’Oficina de Ciència Ciutadana 2022 365
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 353
Dictàmens 2018-2022 : Consell Assessor Municipal d’Universitats 322
Contrólate en las redes! : el discurso del odio en las redes sociales : un estado de la cuestión 281
Pressupostos de la Generalitat 2023 248
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona : resum executiu 207
Barcelona Ciència, 15 anys de polítiques científiques 187
See more +
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 177
Barcelona té cura de la natura I : 66 projectes de verd i de biodiversitat 172
"Bressols comunitàries, Cases de la Petita Infància" : enfortint la vida comunitària des de les escoles bressols municipals de Barcelona : informe 166
Oportunitats educatives a Barcelona 2022 162
Diagnosi sobre el treball de cures a la Zona Nord de Nou Barris: exploració d'activitats de demanda i prestació entorn l'economia de les cures 158
Poligoneres : diagnosi : justícia de gènere als polígons del marge dret del Besòs 158
Indicadors de sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020 142
Col·lisions art-ciència : notes d'un diàleg coral a Barcelona 138
Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtos de la ciutat de Barcelona 131
Estudi de paisatge urbà del barri de la Sagrera : Districte de Sant Andreu 128
La bretxa digital de gènere a l’Ajuntament de Barcelona : anàlisi de perfils TIC, enquesta municipal i proposta estratègica de la xarxa municipal de tecnòlogues 127
Informe d'impacte de gènere del Projecte normatiu d’Ordenança per la qual es modifica l’Ordenança de 27 de Novembre de 1998, de Circulació de Vianants i de Vehicles 125
Habitatge i gènere : la perspectiva de gènere en la promoció d'habitatge públic : l'experiència de l'IMHAB 123
Informe sobre el gravamen local de las entregas domiciliarias realizadas en la ciudad de Barcelona por grandes empresas cuyo objeto social es el comercio electrónico 121
Recomanacions per integrar una perspectiva feminista interseccional en la mobilitat ciclista de Barcelona 118

Most downloades documents (total)

Downloads
Informe de modelo de acompañamiento y asistencia a personas trans en la ciudad de Barcelona 7296
L'ecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona 2047
La figura dels encàrrecs a mitjans propis i la seva aplicació a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. (BIMSA) : informe 2037
Estimada escola, estimat Infant : carpeta d’aprenentatge i acompanyament emocional en context de pandèmia 1591
Persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona 2017 1544
El greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona : recerca : resultats i conclusions 1337
El impacto de la violencia machista y procesos de recuperación en la infancia y la adolescencia, en las madres y en las relaciones maternofiliales 1284
Nudges : qué son y para qué sirven : informe 1156
Environmental report 2013 1079
Atenció a persones amb necessitats comunicatives especials als serveis municipals : informacions i recomanacions per a l'atenció presencial i telefònica 958
See more +
Análisis de escenarios de calificación energética de edificios en Barcelona : estudio en edificaciones de nueva planta de uso Terciario 949
Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtos de la ciutat de Barcelona 927
Desde dentro : informe cualitativo sobre las percepciones, demandas y propuestas de las trabajadoras del sexo que contactan con la clientela en el espacio público de la ciudad de Barcelona 926
Environmental report 2013: executive summary 839
Estudi del vehicles compartit a Barcelona : anàlisi [versió presentació] 829
Contrólate en las redes! : el discurso del odio en las redes sociales : un estado de la cuestión 792
Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona 772
La governança de l'emergència complexa : la covid-19 : actuacions, adaptació organitzativa i innovacions de l'Ajuntament de Barcelona : informe 769
Diagnóstico de la participación de personas culturalmente diversas en los distritos de la ciudad de Barcelona : informe final 748
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 731
Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente : informe ambiental 2013 682
Projectejovebcn : informe del procés participatiu, 2a fase 646
Barcelonines d’origen pakistanès : empoderament i participació contra la feminització de la pobresa 637
Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 627
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona : resum executiu 590
Nudges : què són i per a què serveixen : informe 552
Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente : informe ambiental 2013 : resumen ejecutivo 532
Fòrum Jove BCN : document de retorn Fòrum Jove [versió en català i castellà] 532
Barcelonines d’origen pakistanès : empoderament i participació contra la feminització de la pobresa : resum executiu [versió en urdú] 523
Smart Cities: informe sectorial 2013 523
El consum d'aigua a Barcelona: l'aprofitament i els usos dels recursos hídrics: informe 521
Anàlisi de sector de l'allotjament turístic : informes 497
Report on support and assistance model for trans people in the city of Barcelona 484
Business activity in Barcelona 2013: report 483
Recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona sobre política pública para la atención de las trabajadoras del hogar, la limpieza y los cuidados 456
Gentrification in Barcelona city from a gender perspective : a quantitative approach : Executive summary 449
Oportunitats educatives a Barcelona 2022 440
El gènere en xifres. Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) [versió completa] 439
Informe sobre l'Ajuntament de Barcelona 435
El consum d'aigua de Barcelona : l'aprofitament i els usos dels recursos hídrics : any 2019 427
Pla Litoral : Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat 415
Indicadors de sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020 410
Informe sobre la Programació Cultural 2016-2017 de l'Ajuntament de Barcelona des d'una perspectiva de gènere 404
197432 398
Poligoneres : diagnosi : justícia de gènere als polígons del marge dret del Besòs 397
Primera identificació de la infraestructura verda de Barcelona a partir de l’índex NDVI 383
Atur, nivell d'estudis i renda familiar disponible als barris de Barcelona 383
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i cicles de més de 2 rodes : mesura de govern 372
Anàlisi de situació de la soledat en relació amb les persones amb discapacitat 371
Informe de model d’acompanyament i assistència a persones trans a la ciutat de Barcelona 369
Mesures organitzatives per a la igualtat : informe 2021 368
Dones en alts càrrecs : una recerca teòrica i empírica 358
Estudi per l'aplicació d'un pla de manteniment integral al CTRM de SEMESA 349
Análisis de escenarios de calificación energética de edificios en Barcelona : estudio en edificaciones de nueva planta de uso Residencial 349
Dones i Ciència a Barcelona : una anàlisi qualitativa dels factors que incideixen en la trajectòria de les investigadores 348
El ecosistema de las TIC desde la perspectiva de género en Barcelona 337
Càlcul de la bretxa salarial 2017 : II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona 332
El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona 2017 327
Els sectors estratègics a Barcelona : dades 2018 325
L'impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials 321
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals : informe 314
El gènere en xifres : condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) 313
Propostes per la dignificació i sensibilització en l'àmbit del treball de la llar i la cura de les persones 312
Anàlisi d'escenaris de qualificació energètica d'edificis a Barcelona : estudi en edificacions de nova planta d'ús residencial 307
Proposta de la Comissió Tècnica d'Igualtat de mesures per a reduir la bretxa salarial de gènere : II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 2015 - 2019 de l'Ajuntament de Barcelona 303
Sistema d’Indicadors d’Impacte de Gènere i Gentrificació (SIIGGEN) : Estudi aplicat al barri del Poblenou de Barcelona : informe final 301
La bretxa digital de gènere a l’Ajuntament de Barcelona : anàlisi de perfils TIC, enquesta municipal i proposta estratègica de la xarxa municipal de tecnòlogues 294
Del Chino al Raval : cultura y transformación social en la Barcelona central 292
Estudi de paisatge urbà del barri de la Sagrera : Districte de Sant Andreu 279
Indicadors de sostenibilitat de Barcelona. Informe 2019 279
La gentrificació a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva de gènere : aproximació quantitativa 277
Recomanacions per integrar una perspectiva feminista interseccional en la mobilitat ciclista de Barcelona 274
Diagnòstic de salut del barri de la Salut 274
L'Observatori Permanent per a la Convivència 2007: informe 269
Índex Sintètic de Desenvolupament / Vulnerabilitat Social de Barcelona (ISDVS). 2011-2015 266
ba0b5538-7291-4dce-b2bd-a0e0dacbb3c8 262
Informe anual de l'estat dels arbres: resultats del Pla de Control del Risc de l'Arbrat Viari 258
Informe sobre el gravamen local de las entregas domiciliarias realizadas en la ciudad de Barcelona por grandes empresas cuyo objeto social es el comercio electrónico 257
Gènere i acció comunitària a Barcelona : rol de les dones i igualtat a l'acció comunitària 256
El Compromís de Barcelona pel Clima : un aprenentatge col·lectiu 248
Informe de tendències tecnològiques 2019 243
Verificació de l’activitat de TERSA a Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià del Besòs 242
Cens comercial 2019 : estudi de les activitats comercials de Barcelona 239
Informe Eix Besòs : Barris de Verneda-la Pau i Besòs-Maresme 233
Barcelonesas de contexto cultural chino : retos y oportunidades para la ciudad 231
Comissió de Treball pel Besòs i el Maresme. Informe de salut de Sant Martí (07 de setembre de 2021) 231
Informe_Petita infancia i educacio inclusiva a les escoles bressol municipals.pdf 229
Avaluació de factors psicosocials : informe final 228
Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente : informe ambiental 2018 222
Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2018 220
Externalitats ambientals del turisme de la ciutat de Barcelona 217
Comissió de Treball pel Besòs i el Maresme. Informe de la sessió de constitució (13 d’abril de 2021) 215
Informe sectorial: publicitat, relacions públiques i màrqueting 212
Estudi impacte economia col·laborativa en mobilitat : informe relatiu a l'impacte de les modificacions de l'OCVV relatives als VMP sobre el trànsit en carril bici i calçada 208
El sensellarisme a la ciutat de Barcelona 205
Barceloneses de context cultural xinès : reptes i oportunitats per a la ciutat : resum executiu [versió en xinès] 205
Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 : resum executiu 201
Strategic sectors in Barcelona : data for 2018 199
Estudi de l’origen dels contaminants a l’aire de Barcelona en la zona limítrofe de Sant Adrià de Besòs 198
La ciutat de barris, un model redistributiu 195

Top Country Views

Views
Spain 1912
Germany 739
United States 507
France 408
China 62
Finland 56
United Kingdom 32
Denmark 31
Ireland 30
Sweden 24
Netherlands 12
Slovenia 11
Colombia 10
Italy 9
Czechia 8
Romania 7
Israel 6
Canada 5
India 5
Belgium 4
Peru 4
Ukraine 4
Brazil 3
Poland 3
Argentina 2
Norway 2
Austria 1
Australia 1
Switzerland 1
Costa Rica 1
EU 1
Hungary 1
Isle of Man 1
Iran 1
Japan 1
South Korea 1
Mexico 1
Panama 1
Portugal 1
Singapore 1
Senegal 1