Statistics: Miscellaneous reports and studies

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
163226 130843

More visited documents (total)

Views
Informe sobre l'Ajuntament de Barcelona 4570
Guia per a l’aplicació dels criteris transversals a la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 1856
Recomanacions per integrar una perspectiva feminista interseccional en la mobilitat ciclista de Barcelona 1609
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 1549
Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 1325
Contrólate en las redes! : el discurso del odio en las redes sociales : un estado de la cuestión 1320
Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtos de la ciutat de Barcelona 1223
Strategic sectors in Barcelona : data for 2018 1155
Estudi del vehicles compartit a Barcelona : anàlisi [versió presentació] 1149
Report on the services and programmes that make up the Agency for a Comprehensive Approach to Sex Work (ABITS) 1090
See more +
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona : resum executiu 983
Environmental report 2013 949
Barcelona : preliminary resilience assessment 942
Informe de tendències tecnològiques 2021 [versió presentació] 844
Diagnosi sobre el treball de cures a la Zona Nord de Nou Barris: exploració d'activitats de demanda i prestació entorn l'economia de les cures 817
El Compromís de Barcelona pel Clima : un aprenentatge col·lectiu 749
Influencing politics with signatures? : models and experiences of local citizens’ initiative 734
Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona 730
Foreign investment in Catalonia and Catalan investment abroad: 2013 726
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals : informe 693
Barcelona, a city committed to the environment : environment report 2018 681
Informe de l'activitat turística a Barcelona. 2018 659
Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente : informe ambiental 2013 654
Nudges : què són i per a què serveixen : informe 653
Informe de l'activitat turística a Barcelona. 2016 612

More visited documents this year

Views
Guia per a l’aplicació dels criteris transversals a la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 1624
Guia per a la implementació de la perspectiva de gènere al disseny i la gestió dels equipaments municipals 388
Contrólate en las redes! : el discurso del odio en las redes sociales : un estado de la cuestión 312
Pla d’Actuacions 2023-2030 #BCNJove2030 246
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 231
Mostreig d'ascensors històrics de finques en un àmbit geogràfic de la ciutat 201
Guía para la aplicación de los criterios transversales en la convocatoria general de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona 200
El consum d'aigua de Barcelona : l'aprofitament i els usos dels recursos hídrics : any 2023 200
Desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en situació de monomarentalitat a la ciutat de Barcelona (2023) 194
Pla pel reimpuls de l’Oficina de Ciència Ciutadana 2022 175
See more +
Lluís Domènech i Montaner i la Casa de la Ciutat : projecte i obra a les Cases Consistorials de Barcelona 1888 169
Delegats Sindicals dels ens de l'Ajuntament de Barcelona (segons conveni) 167
La Soledat no desitjada a la ciutat de Barcelona : anàlisi a través de les enquestes Òmnibus 2020, 2022 i 2023 163
Barxiluna (Des)memòria del passat i present islàmic a les diferents dimensions del currículum 159
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals : informe 153
Barcelona City Dònut 149
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 142
Barcelona té cura de la natura I : 66 projectes de verd i de biodiversitat 135
L’atenció a les violències masclistes a la ciutat de Barcelona (2022) : informe anual 130
Informe de valoració de les propostes de l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Barcelona 125
La gestió municipal durant l'estat d'alarma : activitat més rellevant que vam dur a terme per gestionar la crisi sanitària generada per la COVID-19 120
Oportunitats educatives a Barcelona 2022 119
El consum d'aigua de Barcelona : l'aprofitament i els usos dels recursos hídrics : any 2022 114
L’atenció a les violències masclistes a la ciutat de Barcelona (2022) : resum de resultats 113
Mostreig de finques amb ascensors històrics a la ciutat de Barcelona 113

Most downloades documents (total)

Downloads
Informe de modelo de acompañamiento y asistencia a personas trans en la ciudad de Barcelona 7763
Guia d'estudis postobligatoris 3661
La figura dels encàrrecs a mitjans propis i la seva aplicació a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. (BIMSA) : informe 2263
L'ecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona 2140
Estimada escola, estimat Infant : carpeta d’aprenentatge i acompanyament emocional en context de pandèmia 1680
Persones amb reconeixement legal de discapacitat a la ciutat de Barcelona 2017 1676
El greuge econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona : recerca : resultats i conclusions 1429
Fòrum Jove BCN : document de retorn Fòrum Jove [versió en català i castellà] 1405
El impacto de la violencia machista y procesos de recuperación en la infancia y la adolescencia, en las madres y en las relaciones maternofiliales 1354
Nudges : qué son y para qué sirven : informe 1315
See more +
Guia per a l’aplicació dels criteris transversals a la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 1132
Environmental report 2013 1103
Desde dentro : informe cualitativo sobre las percepciones, demandas y propuestas de las trabajadoras del sexo que contactan con la clientela en el espacio público de la ciudad de Barcelona 1065
Análisis de escenarios de calificación energética de edificios en Barcelona : estudio en edificaciones de nueva planta de uso Terciario 1016
Anàlisi de la participació de dones en els espais institucionals i socials mixtos de la ciutat de Barcelona 1012
Atenció a persones amb necessitats comunicatives especials als serveis municipals : informacions i recomanacions per a l'atenció presencial i telefònica 979
Contrólate en las redes! : el discurso del odio en las redes sociales : un estado de la cuestión 970
Oportunitats educatives a Barcelona 2022 954
Estudi del vehicles compartit a Barcelona : anàlisi [versió presentació] 916
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 899
Environmental report 2013: executive summary 854
Anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona 842
La governança de l'emergència complexa : la covid-19 : actuacions, adaptació organitzativa i innovacions de l'Ajuntament de Barcelona : informe 841
Diagnóstico de la participación de personas culturalmente diversas en los distritos de la ciudad de Barcelona : informe final 758
Barcelonines d’origen pakistanès : empoderament i participació contra la feminització de la pobresa 732
Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente : informe ambiental 2013 702
Informe de model d’acompanyament i assistència a persones trans a la ciutat de Barcelona 683
Projectejovebcn : informe del procés participatiu, 2a fase 683
Barcelona, ciutat compromesa amb el medi ambient : informe ambiental 2013 639
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona : resum executiu 626
Nudges : què són i per a què serveixen : informe 584
Barcelonines d’origen pakistanès : empoderament i participació contra la feminització de la pobresa : resum executiu [versió en urdú] 569
Business activity in Barcelona 2013: report 568
Barcelona, ciudad comprometida con el medio ambiente : informe ambiental 2013 : resumen ejecutivo 561
Smart Cities: informe sectorial 2013 550
El consum d'aigua a Barcelona: l'aprofitament i els usos dels recursos hídrics: informe 537
Report on support and assistance model for trans people in the city of Barcelona 532
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals : informe 527
Anàlisi de sector de l'allotjament turístic : informes 515
Gentrification in Barcelona city from a gender perspective : a quantitative approach : Executive summary 513
Informe sobre l'Ajuntament de Barcelona 502
Recomendaciones al Ayuntamiento de Barcelona sobre política pública para la atención de las trabajadoras del hogar, la limpieza y los cuidados 501
Indicadors de sostenibilitat de Barcelona. Informe 2020 471
Poligoneres : diagnosi : justícia de gènere als polígons del marge dret del Besòs 469
El gènere en xifres. Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) [versió completa] 458
Primera identificació de la infraestructura verda de Barcelona a partir de l’índex NDVI 445
Anàlisi de situació de la soledat en relació amb les persones amb discapacitat 445
El consum d'aigua de Barcelona : l'aprofitament i els usos dels recursos hídrics : any 2019 442
Atur, nivell d'estudis i renda familiar disponible als barris de Barcelona 429
Informe sobre la Programació Cultural 2016-2017 de l'Ajuntament de Barcelona des d'una perspectiva de gènere 426
Análisis de escenarios de calificación energética de edificios en Barcelona : estudio en edificaciones de nueva planta de uso Residencial 418
Estudi per l'aplicació d'un pla de manteniment integral al CTRM de SEMESA 416
Pla Litoral : Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat 415
La bretxa digital de gènere a l’Ajuntament de Barcelona : anàlisi de perfils TIC, enquesta municipal i proposta estratègica de la xarxa municipal de tecnòlogues 414
197432 398
Sistema d’Indicadors d’Impacte de Gènere i Gentrificació (SIIGGEN) : Estudi aplicat al barri del Poblenou de Barcelona : informe final 396
Comissió de Treball pel Besòs i el Maresme. Informe de salut de Sant Martí (07 de setembre de 2021) 390
Dones en alts càrrecs : una recerca teòrica i empírica 386
El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona 2017 375
Regulació de la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i cicles de més de 2 rodes : mesura de govern 372
Barcelona té cura de la natura I : 66 projectes de verd i de biodiversitat 368
Mesures organitzatives per a la igualtat : informe 2021 368
Comissió de Treball pel Besòs i el Maresme. Informe de regeneració urbana (13 de maig de 2021) 366
Càlcul de la bretxa salarial 2017 : II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona 365
Recomanacions per integrar una perspectiva feminista interseccional en la mobilitat ciclista de Barcelona 357
Comissió de Treball pel Besòs i el Maresme. Informe de la sessió de constitució (13 d’abril de 2021) 353
El ecosistema de las TIC desde la perspectiva de género en Barcelona 353
Anàlisi d'escenaris de qualificació energètica d'edificis a Barcelona : estudi en edificacions de nova planta d'ús residencial 350
Propostes per la dignificació i sensibilització en l'àmbit del treball de la llar i la cura de les persones 349
Dones i Ciència a Barcelona : una anàlisi qualitativa dels factors que incideixen en la trajectòria de les investigadores 348
Indicadors de sostenibilitat de Barcelona. Informe 2019 339
L'impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i l'adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials 332
Els sectors estratègics a Barcelona : dades 2018 331
El gènere en xifres : condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) 328
La gentrificació a la ciutat de Barcelona des d'una perspectiva de gènere : aproximació quantitativa 327
Del Chino al Raval : cultura y transformación social en la Barcelona central 326
Estudi de paisatge urbà del barri de la Sagrera : Districte de Sant Andreu 320
Proposta de la Comissió Tècnica d'Igualtat de mesures per a reduir la bretxa salarial de gènere : II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 2015 - 2019 de l'Ajuntament de Barcelona 319
Diagnòstic de salut del barri de la Salut 314
Comissió de Treball pel Besòs i el Maresme. Informe de cultura, escola, esport i entitats (8 de juny de 2021) 312
Informe sobre el gravamen local de las entregas domiciliarias realizadas en la ciudad de Barcelona por grandes empresas cuyo objeto social es el comercio electrónico 311
La incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, la implantació i la gestió dels equipaments de la ciutat de Barcelona 298
Pla pel reimpuls de l’Oficina de Ciència Ciutadana 2022 293
Gènere i acció comunitària a Barcelona : rol de les dones i igualtat a l'acció comunitària 292
Informe Eix Besòs : Barris de Verneda-la Pau i Besòs-Maresme 290
Avaluació de factors psicosocials : informe final 287
L'Observatori Permanent per a la Convivència 2007: informe 286
Índex Sintètic de Desenvolupament / Vulnerabilitat Social de Barcelona (ISDVS). 2011-2015 276
Cens comercial 2019 : estudi de les activitats comercials de Barcelona 275
Verificació de l’activitat de TERSA a Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià del Besòs 273
Informe anual de l'estat dels arbres: resultats del Pla de Control del Risc de l'Arbrat Viari 273
El Compromís de Barcelona pel Clima : un aprenentatge col·lectiu 269
Guia per a la implementació de la perspectiva de gènere al disseny i la gestió dels equipaments municipals 268
Informe sectorial: publicitat, relacions públiques i màrqueting 267
Comissió de Treball pel Besòs i el Maresme. Informe de reactivació econòmica, comerç i mercats, renda familiar i reinserció sociolaboral (9 de febrer de 2022) 267
ba0b5538-7291-4dce-b2bd-a0e0dacbb3c8 262
Barcelonesas de contexto cultural chino : retos y oportunidades para la ciudad 258
El sensellarisme a la ciutat de Barcelona 257
Informe de l'activitat turística a Barcelona. 2020 257
El repte invisible : la soledat no desitjada en els infants 257

Top Country Views

Views
Spain 2444
Germany 761
United States 648
France 411
China 95
Finland 56
Ireland 50
United Kingdom 32
Denmark 31
Netherlands 27
Sweden 24
Italy 15
Romania 14
Czechia 12
Argentina 11
Slovenia 11
Colombia 10
Israel 7
Belgium 5
Canada 5
India 5
Brazil 4
Peru 4
Ukraine 4
Australia 3
Poland 3
Norway 2
Singapore 2
Austria 1
Switzerland 1
Chile 1
Costa Rica 1
EU 1
Hungary 1
Isle of Man 1
Iran 1
Japan 1
South Korea 1
Mexico 1
Panama 1
Portugal 1
Serbia 1
Senegal 1
Taiwan 1