Logo

Instructions

- Ordres aprovades per un òrgan administratiu superior amb funció directiva dirigides als òrgans que jeràrquicament en depenen que incorporen una interpretació d’una disposició legal o reglamentària que han d'utilitzar en l'exercici de les seves funcions. .

En una col•lecció específica apart, trobareu les Instruccions internes de contractació

Browse

Collections in this community