Logo

Government measures

Anticipació de polítiques o la informació d’iniciatives d’actuacions concretes del govern municipal exposades al Consell Municipal, en Plenari o en Comissió.[Reglament Orgànic Municipal, art. 63.2]

Browse

Collections in this community