Logo
Open Data BCN

Mesures de govern

- Anticipació de polítiques o la informació d’iniciatives d’actuacions concretes del govern municipal exposades al Consell Municipal, en Plenari o en Comissió. [Reglament Orgànic Municipal, art. 63.2]

- Medidas de gobierno: anticipación de políticas o de la información sobre iniciativas de actuaciones concretas del gobierno municipal, expuestas en el Consejo Municipal, en Plenario o en Comisión.

Browse

Collections in this community