Ordenances fiscals

Conjunts de normes, dins l'àmbit tributari local, que regulen els impostos, les taxes i les contribucions especials vigents per un període de temps determinat. S'inclouen també les taxes, una classe específica de tributs que paguen els ciutadans a les administracions públiques com a contraprestació per la prestació d'un servei o la realització d'una activitat que cap altre agent econòmic pot realitzar.

Vegeu també

Les ordenances fiscals es publiquen també anualment en forma de publicació periòdica. Les podeu consultar en català i en castellà

Browse

Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 40
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Feb-2021Ordenances fiscals 2021 i anys següents : 3.9 Serveis de cementiris, gestió, desenvolupament i prestacióAjuntament de Barcelona
29-Dec-2020Ordenances fiscals 2021 i anys següents : 2.2 Recàrrec a l’impost sobre les estades en establiments turísticsAjuntament de Barcelona
24-Dec-2020Ordenances fiscals 2021 i anys següentsAjuntament de Barcelona
3-Dec-2020Mesura relativa a la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal aplicable a les fires tradicionals celebrades a la tardor 2020 - hivern 2021 [2020]Alcaldia
1-Sep-2020Ordenances fiscals 2020 i anys següents : 3.13 Taxes per serveis culturals : modificació [2020-07-23]Institut de Cultura de Barcelona
9-Mar-2020Ordenances fiscals 2020 i anys següents : 3.18 Taxes pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particularsAjuntament de Barcelona
7-Feb-2020Ordenances fiscals 2020 i anys següents : 3.12 Taxa per l'estacionament regulat de vehicles a la via públicaAjuntament de Barcelona
7-Feb-2020Ordenances fiscals 2020 i anys següents : 3.9 Serveis de cementiris, gestió, desenvolupament i prestacióAjuntament de Barcelona
30-Dec-2019Ordenances fiscals 2020 i anys següentsAjuntament de Barcelona
8-Mar-2019Ordenances fiscals 2018 i anys següents : 1.1 Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles, 3.10. Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, 3.13. Taxes per serveis culturalsAjuntament de Barcelona
4-Mar-2019Ordenances fiscals 2019 i anys següents : 3.9 Serveis de cementiris, gestió, desenvolupament i prestacióAjuntament de Barcelona
8-Oct-2018Ordenances fiscals 2018 i anys següents : Ordenança 3.17. Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarbursAjuntament de Barcelona
8-Oct-2018Ordenances fiscals 2018 i anys següents : Ordenança 3.1. Taxes per serveis generals, Ordenança 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, Ordenança 3.12. Taxes per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública, Ordenança 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentalsAjuntament de Barcelona
19-Oct-2017Ordenances fiscals 2017 i anys següents : Ordenança 1.1 Impost sobre Béns Immobles, Ordenança 1.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Ordenança 3.5 Taxes de clavegueram, Ordenança 3.12 Taxes per l'estacionament regulat de vehicles a la via públicaAjuntament de Barcelona
11-Oct-2016Ordenances fiscals 2016 i anys següents : 3.1 de taxes per serveis generalsAjuntament de Barcelona
31-Dec-2015Ordenances fiscals 2016 i anys següentsAjuntament de Barcelona
8-Jul-2015Ordenances fiscals 2015 i anys següents : 3.13 Taxes per serveis culturalsAjuntament de Barcelona
13-Mar-2015Ordenances fiscals 2015 i anys següents : 3.12 Taxa per l'estacionament regulat de vehicles a la via públicaAjuntament de Barcelona
5-Jan-2015Ordenances fiscals 2015 i anys següents : 3.10 Taxes per utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis: Guals i quioscosAjuntament de Barcelona
16-Oct-2014Ordenances fiscals 2014 i anys següents : 3.3 Taxes per serveis urbanísticsAjuntament de Barcelona
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 1 to 20 of 40
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed