Logo

Tendering specifications and procurement instructions

Conjunt de bases generals que han d’establir l’Administració o les empreses , públicament i amb caràcter previ, quan un contracte s’ha de convenir d’una manera pública.