Logo

Plecs de clàusules i instruccions de contractació

- Conjunt de bases generals que han d’establir l’Administració o les empreses , públicament i amb caràcter previ, quan un contracte s’ha de convenir d’una manera pública.

- Pliegos de cláusulas e instrucciones de contratación: conjuntos de bases generales que ha de establecer la administración o las empresas, públicamente y con carácter previo, cuando un contrato se ha de convenir de manera pública.