Statistics: Protocols

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
54720 68888

More visited documents (total)

Views
Infància i adolescència en situacions de risc de maltractament: Protocol tècnic: Estudi, diagnòstic i valoració 9991
RVD-BCN : protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella 1533
Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals de la ciutat de Barcelona 1358
Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals 1070
Bases tècniques per licitacions de projectes i obres d'energia solar fotovoltaiques municipals 1017
RVD-BCN : protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja 1008
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'edificació 889
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere 731
Protocol d'actuació davant el maltractament a les persones grans 703
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe 506
See more +
Protocol "No Callem" contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn privat 301
Sistema de seguiment i avaluació del Programa de Democràcia Activa : manual d'ús 300
Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals 292
Protocol d'actuació davant alts nivells de contaminació atmosfèrica 286
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'infraestructures io elements d'urbanització 275
Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern 273
Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona 271
Protocol per situació de sequera a Barcelona : pla de protecció civil municipal 268
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2017 : protocol 256
The RVD-BCN risk assessment guide for violence against women perpetrated by their partner of former partner 252
Protocol de definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics 235
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització i dels projectes d'urbanització de les societats municipals 233
Protocol d'aplicació de les regulacions en matèria de contractació contingudes en la Base 28ena d'execució del pressupost 2016 219
Context escolar i els infants en risc de maltractament 211
Circular que defineix el protocol per a la gestió de peticions de les sindicatures de greuges 208

More visited documents this year

Views
Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals de la ciutat de Barcelona 400
RVD-BCN : protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja 369
Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals 359
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere 273
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'edificació 258
Protocol de definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics 220
Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals 198
Protocol d'actuació davant el maltractament a les persones grans 183
RVD-BCN : protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella 139
Protocol de funcionament intern per a l'atorgament de la Gestió Cívica 128
See more +
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe 114
Protocol de funcionament intern per a l'atorgament de la Gestió Cívica : modificació [2023-06-06] 108
Bases tècniques per licitacions de projectes i obres d'energia solar fotovoltaiques municipals 102
Protocol sobre les actuacions a realitzar davant d'ocupacions sense títol de béns immobles de titularitat municipal 98
Infància i adolescència en situacions de risc de maltractament: Protocol tècnic: Estudi, diagnòstic i valoració 70
Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció davant les violències sexuals en activitats esportives per a persones adultes 62
Protocol per situació de sequera a Barcelona : pla de protecció civil municipal 60
Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern 55
Protocol de prevenció i gestió d'agressions als professionals de serveis socials 51
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2023 : protocol 50
Protocol d'implantació de cobertes verdes en edificis municipals 49
Protocol de coordinació entre els diferents serveis municipals davant de situacions de tràfic d'éssers humans 45
Protocolo "No callamos" contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio nocturno privado 44
Protocol "No Callem" contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn privat 41
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'edificació amb ús o activitat determinada de les societats municipals 40

Most downloades documents (total)

Downloads
Infància i adolescència en situacions de risc de maltractament: Protocol tècnic: Estudi, diagnòstic i valoració 8549
Protocol d'actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona 8471
RVD-BCN : protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex pareja 7769
RVD-BCN : protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella 7391
Protocol de prevenció i gestió d'agressions als professionals de serveis socials 3341
Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica : mesura de govern 3070
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere 2935
Protocolización de la intervención individualizada con mujeres que viven o han vivido violencia de género 2622
Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe 2134
Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització 1911
See more +
Protocol per a la prevenció, detecció i actuació amb relació als casos que afectin la dignitat i la discriminació en el treball 1076
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'edificació 1004
Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització que realitzen els diferents operadors municipals de la ciutat de Barcelona 1996
Protocolització de la intervenció grupal amb dones que pateixen o han patit violència de gènere 802
Criteris tècnics generals per al subministrament i instal·lació de fonts públiques 706
Protocol d'actuació davant el maltractament a les persones grans 1840
Protocol de revisió de projectes i obres per la Gestió d’Edificis Municipals 942
Bases tècniques per licitacions de projectes i obres d'energia solar fotovoltaiques municipals 554
Protocol de catalogació dels arbres d'interès local de la ciutat de Barcelona 542
Protocolització de la intervenció individualitzada amb dones que viuen o han viscut violència de gènere 439
Protocol per al cessament del personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona 397
Protocolo "No callamos" contra las agresiones y los acosos sexuales en espacios de ocio nocturno privado 385
Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona 347
Protocol d'actuació pels centres educatius de Barcelona en el cas de sospita o certesa de maltractament infantil a menors 326
Context escolar i els infants en risc de maltractament 321
Protocol "No Callem" contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn privat 308
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'edificació amb ús o activitat determinada de les societats municipals 304
Projecte de millora de la gestió cívica: conceptualització de la gestió cívica 279
Protocol de catalogació dels arbres d'interès local de la ciutat de Barcelona 238
Protocol del registre de dades bancàries dels creditors de l'Ajuntament de Barcelona 234
Protocol “We won’t keep quiet” campaign against sexual assault and harassment in private night-time leisure venues 223
Protocol de tramitació pels districtes dels projectes d'obres ordinàries d'infraestructures io elements d'urbanització 207
The RVD-BCN risk assessment guide for violence against women perpetrated by their partner of former partner 204
Protocol per situació de sequera a Barcelona : pla de protecció civil municipal 200
Protocol d'actuació per a la tramitació de les propostes de creació, adhesió i modificació d'estatuts de consorcis, fundacions i associacions per part de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents 192
L'actuació davant el maltractament a les persones grans: eixos principals del nou protocol municipal 185
Protocole « Ne nous taisons pas » contre les agressions et le harcèlement sexuel dans les espaces de loisirs nocturnes privés 169
Protocol de prevenció, detecció i actuació en casos de violència sexual als centres municipals d’ensenyaments musicals 206
Protocol d'actuació per a ocupacions temporals de sòls de titularitat municipal 159
Protocol de definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics 150
Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona 145
Protocol de tramitació del Sector d'Urbanisme i Infraestructures dels projectes d'obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització i dels projectes d'urbanització de les societats municipals 135
Protocol per a la protecció de les persones usuàries dels serveis i de les persones que hi treballen amb relació a la manipulació dels documents davant de SARS-CoV-2 (COVID-19) 128
Protocol de digitalització segura de l'Ajuntament de Barcelona 123
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2018 : protocol 123
Protocol de coordinació entre els diferents serveis municipals davant de situacions de tràfic d'éssers humans 160
Codi de bones pràctiques de seguretat viària de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació econòmica al terme municipal de Barcelona 163
Protocol d'intencions per al desenvolupament de les determinacions de la Modificació del Pla General Metropolità a les Casernes de Sant Andreu relatives al PAU 2 i al Sector de Millora Urbana 101
Protocol d'aplicació de les regulacions en matèria de contractació contingudes en la Base 28ena d'execució del pressupost 2016 100
Protocol per a la incorporació, seguiment i verficació del compliment de les clàusules d'igualtat de gènere en els contractes públics de l'Ajuntament de Barcelona 98
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2020 : protocol 93
Protocol festiu de la Vila de Gracia 93
Criteris generals per a la realització d'actes culturals adaptats a mesures preventives davant del COVID 19 92
Circular que defineix el protocol per a la gestió de peticions de les sindicatures de greuges 89
Protocol festiu de la ciutat de Barcelona 87
Protocol de funcionament intern per a l'atorgament de la Gestió Cívica 155
Protocol d'actuació davant alts nivells de contaminació atmosfèrica 75
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2017 : protocol 120
Protocol d'implantació de cobertes verdes en edificis municipals 72
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2016 : protocol 179
Les escoles bressol municipals : preinscripció curs 2016-2017 69
Protocolo de apoyo a la candidatura de Barcelona a Mobile World Capital 69
Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació 117
Protocol de la Secretaria General pel qual es regula el procediment d'accés dels grups municipals a les còpies digitals dels expedients inclosos a l'ordre del dia del Plenari del Consell Municipal i de les Comissions 67
Protocol per a l'aplicació de la clàusula social 3.5 : contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials d'inserció laboral o d'exclusió social 67
Protocol de criteris operatius de l'expedient administratiu electrònic : resolucions i propostes de resolució 65
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2019 : protocol 108
Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció davant les violències sexuals en activitats esportives per a persones adultes 60
Temari per a la redacció d'estudis o avant projectes 60
Protocol aplicació ApparkB 59
Procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les empreses i organismes autònoms municipals per encàrrec de l'Ajuntament 57
Protocol de renovació del contracte amb data 14 de juliol de 2011 que designa a Barcelona com a ciutat de la World Capital Project 56
Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. [2015 text refós] 55
Protocol que aprova la vinculació dels perfils de contractant de l'Ajuntament de Barcelona en la Plataforma de Serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 52
Protocol-Bases per a l'Acció Voluntària al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona 50
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents, per a l'any 2015-2018 : protocol 89
Condicions per a posar en funcionament escales mecàniques [versió 1] 46
Campanya d'activitats de vacances per a infants i adolescents 2011-2014 : protocol 41
Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per la posada en marxa d'equipaments museístics i culturals a la capital de Catalunya 40
Convocatòria de campanya d'activitats de vacances d'estiu per a infants i adolescents, per a l'any 2007 : protocol 39
Protocol d’incorporació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) 39

Top Country Views

Views
Germany 4908
United States 934
Spain 849
France 494
China 421
Finland 104
Netherlands 104
Sweden 70
Ukraine 61
Ireland 54
Denmark 42
Taiwan 36
United Kingdom 23
Romania 23
EU 16
Slovenia 14
Poland 12
Singapore 12
Canada 11
Czechia 11
Japan 11
Argentina 9
Panama 9
Russia 5
Belgium 4
Hong Kong SAR China 4
India 4
Vietnam 3
Algeria 2
Israel 2
Turkey 2
Uzbekistan 2
Benin 1
Brazil 1
Belarus 1
Chile 1
Colombia 1
Greece 1
South Korea 1
Mongolia 1
Mexico 1
Norway 1
Senegal 1
South Africa 1