Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 14.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
30-dic-2009Normativa reguladora del procediment que estableix la via electrònica com a mitjà ordinari de presentació de sol·licituds de participació en els processos selectius d'accés a l'ocupació pública convocats per l'Ajuntament de Barcelona [2009]Gerència de Recursos Humans i Organització; Ajuntament de Barcelona
10-ene-1990Bases marc que regulen la provisió de places de règim funcionarial [1989] : text refós [1990]Ajuntament de Barcelona
9-sep-1941Reglamento general de empleados [1941]Ajuntament de Barcelona
30-nov-2016Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2016]Ajuntament de Barcelona
20-jun-1982Normes sobre faltes i sancions que seran aplicables als funcionaris municipals [1982]Ajuntament de Barcelona
1968Reglamento para la adjudicación de viviendas [1968]Patronato de Viviendas para funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona
10-nov-1998Normes a seguir per tal de garantir l'anonimat dels aspirants en l'avaluació de les proves selectives escrites que es duguin a terme en l'àmbit d'aquest Ajuntament, referides a l'Oferta Pública d'Ocupació i Promoció Interna [1998]Ajuntament de Barcelona
12-jun-1933Reglament general d'Empleats de l'Ajuntament de Barcelona [1933]Ajuntament de Barcelona
6-jul-1925Reglamento general de Empleados del Ayuntamiento de Barcelona [1925]Ajuntament de Barcelona
10-sep-1988Bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs entre el personal de l'Ajuntament de Barcelona [1988]Ajuntament de Barcelona