Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 20.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
30-dic-2009Normativa reguladora del procediment que estableix la via electrònica com a mitjà ordinari de presentació de sol·licituds de participació en els processos selectius d'accés a l'ocupació pública convocats per l'Ajuntament de Barcelona [2009]Gerència de Recursos Humans i Organització; Ajuntament de Barcelona
10-nov-1998Normes a seguir per tal de garantir l'anonimat dels aspirants en l'avaluació de les proves selectives escrites que es duguin a terme en l'àmbit d'aquest Ajuntament, referides a l'Oferta Pública d'Ocupació i Promoció Interna [1998]Ajuntament de Barcelona
1968Reglamento para la adjudicación de viviendas [1968]Ajuntament de Barcelona; Patronato de Viviendas para funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona
10-jun-1991Bases marc que regulen l'accés dels funcionaris de carrera [1989] : modificació [1991-04-26]Ajuntament de Barcelona
10-ene-1990Bases marc que regulen la provisió de places de règim funcionarial [1989] : text refós [1990]Ajuntament de Barcelona
20-abr-2017Bases generals que han de regir la convocatòria dels concursos per a la provisió de llocs de treball [2017]Ajuntament de Barcelona
30-nov-2016Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2016]Ajuntament de Barcelona
1907Reglamento del trabajo en las brigadas municipales [1906]Ajuntament de Barcelona
10-jul-2012Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2012]Ajuntament de Barcelona
20-jun-1982Normes sobre faltes i sancions que seran aplicables als funcionaris municipals [1982]Ajuntament de Barcelona