Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l'ampliació de l'equipament situat al pg. Vall d'Hebron i av. Hospital...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/62353

473,97 kB

PDF
Title: Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a l'ampliació de l'equipament situat al pg. Vall d'Hebron i av. Hospital Militar: ampliació Casal Penitents
Authors: Direcció d'Actuació Urbanística
Creation date: 14-Oct-2005
Issue Date: 20-Jun-2006
Keywords: Land-use planning
Land-use planes
Casal de Gent Gran Penitents (Barcelona)
Spatial coverage: Barcelona. District 6. Gràcia
Vall d'Hebron, Boulevard (Barcelona)
Hospital Militar, Avenue (Barcelona)
Extent: 1 plànol
Description: Aprovació definitiva el 14-10-2005. En format PDF. Expedient nº 05PC1133.
Ajuntament de Barcelona. Direcció d'Actuació Urbanística
Plànol de qualificacions del PEU. L'objectiu és el de possibilitar l'ampliació del casal existent en aquest àmbit. La proposta consisteix en la construcció d'una edificació d'una única planta adossada a la paret nord del casal.
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Location: 28179
05PC1133_04
Appears in Collections:Urban plans and projects (Photographs)This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by