Statistics: Computerised personal data files

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
27924 2293

More visited documents (total)

Views
Fitxer "Comunicacions de la Bústia Ètica i de Bon Govern" 221
Fitxer "Registre d'interessos : Registre de béns patrimonials" 215
Fitxer "Accés a les oficines i locals del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona" 214
Fitxer "Registres d'Interessos: Registres d'Incompatibilitats i activitats" 210
Fitxer "Comunicació-Mercats" 205
Fitxer "Serveis BCN TIC" 203
Fitxer "Banc de Programes Culturals" [suprimit] 202
Fitxers "Consorci de les Biblioteques de Barcelona" 199
Fitxer "Activitats per a infants i joves" 193
Fitxer "Base de Dades d’Investigació de la Guàrdia Urbana" 193
See more +
Fitxer "Consell Escolar de Barcelona" 192
Fitxer "Actes Digitals" 192
Fitxer "Aparcament Municipal" [suprimit] 186
Fitxer "Accés a la Zona Restringida del Park Güell" 180
Fitxer "Promoció Econòmica de Barcelona" 175
Fitxer "Llicències Municipals" 173
Fitxer "Reclamacions de consumidors" 172
Fitxer "Alumnat de l'escola d'expressió i psicomotricitat Carme Aymerich" 171
Fitxer "Contactes i Mailing ICUB" 169
Fitxer "Fons Documentals de l'Arxiu Municipal de Barcelona" 168
Fitxer "Endolla't" 168
Fitxer "Gestió RR.HH Ajuntament de Barcelona" 165
Fitxer "Mediació Social" 163
Fitxer "Projecte Radars Veïnals" 158
Fitxer "Gaudir + BCN" 157

More visited documents this year

Views
Fitxer "Banc de Programes Culturals" [suprimit] 34
Fitxer "Comunicació-Mercats" 29
Fitxer "Aparcament Municipal" [suprimit] 29
Fitxers "Consorci de les Biblioteques de Barcelona" 28
Fitxer "Accés a les oficines i locals del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona" 28
Fitxer "Registre d'interessos : Registre de béns patrimonials" 28
Fitxer "Gestió RR.HH Ajuntament de Barcelona" 27
Fitxer "Registres d'Interessos: Registres d'Incompatibilitats i activitats" 27
Fitxer "Reclamacions de consumidors" 26
Fitxer "Serveis BCN TIC" 26
See more +
Fitxer "Accés a la Zona Restringida del Park Güell" 26
Fitxer "Autoliquidacions" 25
Fitxer "Mesures alternatives substitutòries" 24
Fitxer "Fons Documentals de l'Arxiu Municipal de Barcelona" 24
Fitxer "Gestió d'emergències de la Guàrdia Urbana i SPEIS" 24
Fitxer "Promoció Econòmica de Barcelona" 24
Fitxer "Base de Dades d’Investigació de la Guàrdia Urbana" 24
Fitxer "Mediació Social" 24
Fitxer "Activitats per a infants i joves" 23
Fitxer "Gaudir + BCN" 23
Fitxer "Bicing" 23
Fitxer "Actes Digitals" 23
Fitxer "Consell Escolar de Barcelona" 22
Fitxer "Comunicacions de la Bústia Ètica i de Bon Govern" 22
Fitxer "Registre d'identitats Digitals Mòbils" 22

Most downloades documents (total)

Downloads
Fitxer "Comunicacions de la Bústia Ètica i de Bon Govern" 69
Fitxer "Registre d'interessos : Registre de béns patrimonials" 64
Fitxers "Consorci de les Biblioteques de Barcelona" 57
Fitxer "Sistema d'Informació d'Acció Social" 51
Fitxer "Acreditació d'accés a la Casa Consistorial" 49
Fitxer "Registres d'Interessos: Registres d'Incompatibilitats i activitats" 49
Fitxer "Fons Documentals de l'Arxiu Municipal de Barcelona" 46
Fitxer "Projecte Radars Veïnals" 45
Fitxer "Llicències Municipals" 45
Fitxer "Base de Dades d’Investigació de la Guàrdia Urbana" 43
See more +
Fitxer "Vehicles abandonats" 43
Fitxer "Alumnat de l'escola d'expressió i psicomotricitat Carme Aymerich" 43
Fitxer "Gestió RR.HH Ajuntament de Barcelona" 42
Fitxer "Animals de companyia" 52
Fitxer "Multes per infraccions a la normativa de trànsit" 37
Fitxer "Sistema Integrat de Recaptació (SIR)" 37
Fitxer "Gestió d'emergències de la Guàrdia Urbana i SPEIS" 34
Fitxer "Serveis BCN TIC" 33
Fitxer "Accés a les oficines i locals del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona" 33
Fitxer "Consell Escolar de Barcelona" 32
Fitxer "Suport a la No Discriminació i Polítiques d'Igualtat" 32
Fitxer "Usuaris del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona" 32
Fitxer "Gestió d'estrangeria" 31
Fitxer "Videovigilància d'edificis municipals" 31
Fitxer "Parelles de fet" 30
Fitxer "Mediació Social" 28
Fitxer "Ocupació Temporal de la Via Pública" [suprimit] 27
Fitxer "Preu Públic de recollida de residus sòlids Urbans" 27
Fitxers diversos: creació d'alguns i supressió d'altres 27
Fitxer "Usuaris de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona" 27
Fitxer "Execució Planejament Urbanístic" 26
Fitxer "Gaudir + BCN" 26
Fitxer "Bicing" 26
Fitxer "Gestió Equipaments TIC" 25
Fitxer "Gestió d'Expedients Administratius de la Direcció dels Serveis Jurídics relatius a l'assessorament jurídic, la representació i defensa de la Corporació davant els Tribunals i altres instàncies" 24
Fitxer "Autoliquidacions" 23
Fitxer "Promoció Econòmica de Barcelona" 23
Fitxer "Registre d'identitats Digitals Mòbils" 23
Fitxer "Usuaris de Biblioteques" 23
Fitxer "Reclamacions de consumidors" 22
172801 22
Fitxer "Gestió Accidents de Circulació" 22
Fitxer "Resolucions Disciplina Urbanística d'Antenes" 22
Fitxer "Ús de la marca col·lectiva Barcelona" 22
Fitxer "Accés a la Zona Restringida del Park Güell" 22
Fitxers diversos: creació d'alguns i supressió d'altres 52
Fitxer "Infraccions a l'Ordenança de convivència" 21
Fitxer "Serveis IMI" 21
Fitxer "Suport a Consultes Electorals" 35
Fitxer "Aparcament Municipal" [suprimit] 20
Fitxer "Padró Municipal d'Habitants" [suprimit] 20
Fitxer "Activitats per a infants i joves" 20
Fitxer "Alumnat d'Escoles Municipals" 20
Fitxer "Mesures alternatives substitutòries" 20
Fitxer "Actes Digitals" 20
Fitxer "Suport a la Joventut" 20
Fitxer "Comunicació-Mercats" 19
Fitxer "Vehicles" 19
Fitxer "Queixes a la Sindicatura de Greuges de Barcelona" 19
Fitxer "Gestió de l'IAE" 18
Fitxer "Gestió de l'IBI" 18
Fitxer "Grua Municipal" 18
Fitxer "Entrada als edificis i locals de l'Institut Municipal d'Hisenda" 18
Fitxer "Endolla't" 17
Fitxer "Plans Urbanístics" 17
Fitxer "Protocol" 17
Fitxer "Representants de tercers" 16
Fitxer "Banc de Programes Culturals" [suprimit] 16
Fitxer "Contactes i Mailing ICUB" 14
Fitxer "Entrades locals IMI" 14
174659 13
Fitxer "Difusió de les activitats de la Sindicatura de Greuges de Barcelona" 13
Fitxer "Entrada a la Casa Consistorial" 12
238863 10
239162 10
238823 8
239239 8
172803 7
239205 7
238827 6
239020 6
239075 6
237840 5
239007 5
239197 5
239245 5
171753 4
172802 4
176761 4
239001 4
239085 4
239140 4
239144 4
239241 4
239005 3
239015 3

Top Country Views

Views
Germany 4295
China 1043
United States 829
Spain 601
France 503
Finland 94
Sweden 68
Taiwan 65
Ukraine 64
Denmark 45
Ireland 41
Romania 35
Netherlands 34
United Kingdom 26
Slovenia 15
Japan 13
Panama 12
Czechia 11
Canada 10
India 10
Argentina 9
Russia 9
Singapore 9
Hong Kong SAR China 8
Belgium 6
Colombia 3
Uzbekistan 3
EU 2
Israel 2
Philippines 2
Vietnam 2
Andorra 1
Australia 1
Benin 1
Cuba 1
Greece 1
South Korea 1
Mongolia 1
Mexico 1
Norway 1
New Zealand 1
Poland 1
Serbia 1
Senegal 1
Turkey 1
South Africa 1