Logo

Cartes de serveis i polítiques de qualitat

- Documents en què una organització fa públics els serveis que ofereix i el seu nivell de qualitat, els compromisos que adquireix en la relació amb els clients i els mecanismes que tenen aquests per fer arribar els seus suggeriments o queixes.

- Cartas de servicios y políticas de calidad: documentos en el que una organización hace públicos los servicios que ofrece y su nivel de calidad, los compromisos que adquiere en relación a los clientes y los mecanismos que tienen éstos para hacer llegar sus sugerencias o quejas.

Browse

Collections in this community