Derogació de les disposicions municipals obsoletes [2015]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/83416

170,07 kB

PDFTXT

20,07 kB

XML

18,75 kB

Text
Title: Derogació de les disposicions municipals obsoletes [2015]
Authors: Alcaldia
Creation date: 4-May-2015
Issue Date: 8-Jul-2015
Keywords: Legal documents
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (08-07-2015)Publicat també a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 20 (30-06-2015), p. 3531-3536
Extent: 5 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 04-05-2015
Passive affectation: Deroga les Normes reguladores de l'estructura orgànica de l'administració executiva dels districtes [1985] [http://hdl.handle.net/11703/91684]
Deroga les Normes reguladores de l'estructura orgànica de l'administració executiva dels districtes [1985] : modificació [1987-10-28] [http://hdl.handle.net/11703/91685]
Deroga les Normes reguladores de l'estructura orgànica de l'administració executiva dels districtes [1988 text refós] [http://hdl.handle.net/11703/91686]
Deroga la Prohibició de circular vehicles pesants per distints carrers de la ciutat [1993] : modificació [02-12-1996] [http://hdl.handle.net/11703/86115]
Deroga la proposta de nova estructura de la Secretaria Tècnica Jurídica dels Districtes [1996] [http://hdl.handle.net/11703/85946]
Deroga el Decret de l'Alcaldia de 25.11.1996, pel qual s'aprova el procediment abreujat de legalització d'activitats existents i no ajustades als usos permesos per l'Ordenança per a la rehabilitació i millora de l'Eixample [BOPB núm. 16 (01-01-1997)] []
Deroga el Decret de l'Alcaldia de 19.12.1997, pel qual s'aprova el procediment regulador del foment de les activitats de la campanya municipal per a la protecció i millora del paisatge urbà (1998) [BOPB 14 (16-01-1998)] [http://hdl.handle.net/11703/102266]
Deroga la Determinació dels casos en què es podrà deixar en suspens l'execució de les sancions a les normes de circulació si es donen les circumstàncies previstes en l'article 74.1 de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles [1999] [http://hdl.handle.net/11703/86116]
Deroga el Procediment regulador del foment de les activitats de la Campanya municipal per a la protecció i millora del paisatge urbà [1999] [http://hdl.handle.net/11703/87069]
Deroga les Normes de funcionament de la Ponència Ambiental i la seva constitució [2000] [http://hdl.handle.net/11703/91692]
Deroga el Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou Barris [2001] [http://hdl.handle.net/11703/85860]
Deroga la Normativa d'homologació de les empreses particulars de servei de recollida i transport de residus industrials i/o comercials [2001] [http://hdl.handle.net/11703/91679]
Deroga el Pla regulador de les autoritzacions de terrasses del Districte de Sarrià-Sant Gervasi [2004] [http://hdl.handle.net/11703/86397]
Deroga el Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou Barris [2005] [http://hdl.handle.net/11703/97872]
Deroga la Comissió per a l'elaboració del Reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament de Barcelona : constitució i assignació dels seus membres [2009] [http://hdl.handle.net/11703/86057]
Deroga la Normativa d'homologació de les empreses responsables dels sacs de runes [2001] [http://hdl.handle.net/11703/91723]
Deroga la Normativa d'homologació de les empreses particulars de servei de recollida i transport de residus industrials i/o comercials [2001] [http://hdl.handle.net/11703/91679]
Deroga el Marc normatiu del Programa de vacances per a infants i adolescents, per a la promoció d'activitats de vacances per a nois i noies fins a 17 anys [2002] [http://hdl.handle.net/11703/91697]
Deroga la Taula Consultiva per a l'Eficiència Administrativa Municipal : creació [2010] [http://hdl.handle.net/11703/86054]
Validity begins: 9-Jul-2015
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Replaces: Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by