Delegació d'atribucions en el Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2015]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/83422

124,05 kB

PDFTXT

4,1 kB

XML
Title: Delegació d'atribucions en el Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2015]
Authors: Alcaldia
Creation date: 25-Jun-2015
Issue Date: 16-Jul-2015
Keywords: Delegations to managements
Urban mobility
Parking garages
People with disabilities
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Publicat també a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 20 (30-06-2015), p. 3528
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (16-07-2015)
Extent: 1 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 25-06-2015
Modificat pel Decret d'Alcaldia de 29-07-2015
Modificat pels Decrets d'Alcaldia de 05-10-2015 sobre l'atribució de l'atorgament de les targetes d’aparcament per a persones amb disminució
Table of contents: La delegació de l'atorgament de targetes d'aparcament per a persones amb disminució, regulades al Decret 97/2002, de 5 de març, de la Generalitat de Catalunya
Validity begins: 25-Jun-2015
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Requires: Delegació d'atribucions de funcions en el Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat [2015]
Delegació en el Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'atribució de l'atorgament de les targetes d'aparcament individuals per a persones amb disminució [2015]
Delegació en el Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat l'atribució de l'atorgament de les targetes d'aparcament col·lectives per a persones amb discapacitat [2015]
Delegació transitòria de facultats relatives a l'atorgament targetes d'aparcament per a persones amb disminució en la Regidora de Mobilitat [2015]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by