Dictàmens

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 21 de 40 de 347
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
13-jul-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a una queixa presentada en matèria de culturaSindicatura de Greuges de Barcelona
13-jul-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a una queixa presentada en matèria de contaminació acústicaSindicatura de Greuges de Barcelona
29-jun-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada per la Plataforma Veïnat Afectat pel Hostel Vila Olímpica en matèria de llicència d'obres i i disciplina urbanísticaSindicatura de Greuges de Barcelona
29-may-2017Decisió de la Síndica de Greuges en l'actuació d'ofici sobre l'ús de l'espai públic en la realització de mudancesSindicatura de Greuges de Barcelona
17-may-2017Actuació d'ofici de la síndica de greuges emmarcada en el programa de visites als barris, corresponent aquesta al de Sant Gervasi-GalvanySindicatura de Greuges de Barcelona
3-may-2017Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada per l'Associació de Veïns de l'Illa Robador en matèria de mediació i convivènciaSindicatura de Greuges de Barcelona
may-2017Impost sobre activitats econòmiques: Improcedència de l'exempció per la naturalesa mercantil de la recurrent.Consell Tributari Municipal (Barcelona)
27-abr-2017Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada per l'associació d'artesans de Palau de Mar en matèria de llicències d'ocupació de l'espai públicSindicatura de Greuges de Barcelona
27-mar-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada per tramitació en matèria de circulació de vehiclesSindicatura de Greuges de Barcelona
15-mar-2017Decisió de la Sindica de Greuges sobre l'actuació d'Ofici Núm. 16O003 referent al reglament per a l'adjudicació d'habitatges d'emergència social a BarcelonaSindicatura de Greuges de Barcelona
9-mar-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada pels grups de CIU, PP i C'S en matèria de participació ciutadanaSindicatura de Greuges de Barcelona
17-feb-2017Actuació d'ofici de la Síndica de Greuges emmarcada en el programa de visites als barris, corresponent aquesta al de Les Tres TorresSindicatura de Greuges de Barcelona
feb-2017En compravenda declarada nul·la, els interessos de demora meritats per devolució d'ingressos indeguts, es calculen des de la data de l'ingrésConsell Tributari Municipal (Barcelona)
feb-2017Preus públics pel servei de recollida de residus comercials: fet imposableConsell Tributari Municipal (Barcelona)
feb-2017Requisits, segons el Tribunal Suprem, perquè pugui considerar-se una transmissió patrimonial com a "branca d'activitat" a efectes de gaudir de beneficis fiscalsConsell Tributari Municipal (Barcelona)
30-ene-2017Actuació d'ofici de la síndica de greuges sobre l'ús de la bicicleta a la ciutat de BarcelonaSindicatura de Greuges de Barcelona
ene-2017La dissolució de condomini no produeix transmissióConsell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2017IBI: Derivació de responsabilitat en virtut d'hipoteca legal tàcita, preval sobre la concursal (65/15)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2017Notificació de la liquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l'exercici posterior a la data d'alta en el padró de l'impostConsell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2017Habitatge habitual: Extemporaneïtat en la sol·licitud de la bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 21 de 40 de 347
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed