Dictàmens

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 348
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
nov-2018IBI. El subjecte passiu és un col·legi professionalConsell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018La Generalitat ha d'aportar garantia per obtenir la suspensió en el marc d'un procediment tributari (299/16)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018No subjecció a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per aportació de branca d'activitat a societat de nova creació que continua l'activitat del causant (277/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Contracte d’arrendament simple –no "ad meliorandum"- (207/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Exempció de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en relació a les obres de reforma del Parc de Recerca de la UPF (303/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Bonificació per habitatge habitual del causant en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (187/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Anul·lació de les sancions imposades per l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor d'uns terrenys de naturalesa urbana (308/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
sep-2018Manifestació tàcita de la conformitat amb la regularització als efectes de la reducció del 30% de la sanció (264/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2018Nul·litat de ple dret. Manca del tràmit d'audiència previ a la pràctica de les liquidacions en el procediment de comprovació limitada (180/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2018Béns de l'Estat afectes formalment a un servei educatiu que no es presta efectivament. Exempcions (170/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
ene-2018Exempció de l'impost sobre béns immobles de Renfe-Operadora per a l'adequada explotació de la línia de ferrocarril (310/16)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
29-dic-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a l'actuació d'ofici arran l'esfondrament d'un bloc de nínxols del Cementiri de Montjuïc : tramitacióSindicatura de Greuges de Barcelona
20-dic-2017Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria d'educació - tarifació econòmica escoles bressolSindicatura de Greuges de Barcelona
3-nov-2017Actuació d'ofici realitzada sobre el servei municipal de grua per a la retirada, trasllat i ingrés en el dipòsit municipal de vehiclesSindicatura de Greuges de Barcelona
sep-2017Informe sobre els efectes de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d'11 de maig, en relació amb l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (216/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
13-jul-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a una queixa presentada en matèria de mediació i convivènciaSindicatura de Greuges de Barcelona
13-jul-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a una queixa presentada en matèria de serveis centralitzatsSindicatura de Greuges de Barcelona
13-jul-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a una queixa presentada en matèria de procediment administratiu comúSindicatura de Greuges de Barcelona
13-jul-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a una queixa presentada en matèria de contaminació acústicaSindicatura de Greuges de Barcelona
13-jul-2017Decisió de la Síndica de Greuges referent a una queixa presentada en matèria de culturaSindicatura de Greuges de Barcelona
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 348
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed