Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 62.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
30-mar-2015Instrucció relativa al procediment d'habilitació dels gestors de runa mitjançant recipients fins a un metre cúbic de capacitatAlcaldia
10-may-2015Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els elements de comunicació [2015] [versió Gaseta Municipal de Barcelona]Alcaldia
10-may-2015Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en esdeveniments [2015] [versió Gaseta Municipal de Barcelona]Alcaldia
10-may-2015Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el mobiliari d'oficina [2015] [versió Gaseta Municipal de Barcelona]Alcaldia
20-nov-1996Instrucció sobre el règim de tramitació per a l'aprovació de les operacions de crèdit per part dels organismes i entitatsAlcaldia
10-may-2015Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles [2015] [versió Gaseta Municipal de Barcelona]Alcaldia
20-may-2015Sistema d’Identitat Digital Mòbil MobileIDAlcaldia
30-dic-1998Instrucció sobre l'aplicació de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa relativa a la remissió d'expedients als jutjats i tribunals de justícia així com a l'execució de sentènciesAlcaldia
30-ene-1998Instrucció del Sistema d'Administració Integral de la documentació i dels arxius (AIDA) de l'Ajuntament de BarcelonaAlcaldia
10-sep-2005Instrucció en relació a l'ús racional i eficient de l'aire acondicionat a l'estiuAlcaldia