Buscar


Filtros actuales:
Empezar una nueva búsqueda
Mostrar filtros
Añadir filtros:

Usar filtros para refinar la búsqueda.


Resultados 1-10 de 11.
Documentos encontrados:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
20-abr-1985Instrucció sobre la gestió de les llicències d'obres menors transferides als districtesComissió de Govern; Comissió Municipal Permanent
30-jun-2015Instrucció del sistema d'identitat digital al mòbil a l'Ajuntament de Barcelona [2013] : modificació [2015-04-29]Comissió de Govern; Direcció de Serveis de Secretaria General; Alcaldia
20-jun-2014Instrucció per la qual s'estableix el marc i els criteris generals d'aplicació de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, al municipi de BarcelonaComissió de Govern
30-jun-2015Instrucció que regula la ordenació dels documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l'aplicació de les normes, i la creació del Registre Municipal d'Instruccions i CircularsComissió de Govern; Direcció de Serveis de Secretaria General; Alcaldia
4-nov-2013Servei d'identificació digital al mòbil de l'Ajuntament de Barcelona (idBCN) i de la creació del Registre d'identitats digitals mòbilsComissió de Govern
30-dic-2016Instrucció per la qual es fixen els criteris generals a seguir en l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públicComissió de Govern
20-mar-1987Instruccions sobre l'ús a observar respecte als aparells magnètics de gravació i reproducció d'imatges -vídeos- en l'administració municipalComissió de Govern
10-abr-2016Instrucció per a la implantació de la Llei 26/2015 de 28 de juliol sobre protecció a la infància i l'adolescència pel que fa al requisit d'accés i exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menorsComissió de Govern
10-sep-2016Instrucció sobre mecanismes de protecció social per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energèticaComissió de Govern
19-abr-2017Instrucció del Reglament de la Gaseta Municipal de BarcelonaComissió de Govern