Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde [2015]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/83688

BOP (2 p.)

154,52 kB

PDFTXT

GM (3 p.)

24,53 kB

PDFTXT
Title: Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde [2015]
Authors: Alcaldia
Creation date: 13-Jun-2015
Issue Date: 6-Aug-2015
Keywords: Delegations to Deputy Mayor's Offices
Public contracts
Real property
City planning
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (06-08-2015)
Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 18 (17-06-2015), p. 3298-3300
Extent: 2 documents
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 13-06-2015
Passive affectation: Deixat sense efecte l'apartat número primer, sots apartat 1, En matèria de recursos administratiu pel Decret de l'Alcaldia de 09-11-2015 (Ref. 3605/2015)
Validity begins: 7-Aug-2015
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Requires: Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde [2015] : modificació [22-09-2016]
Delegació d'atribucions en el Primer Tinent d'Alcalde sobre resolucions de recursos administratius [2015] : modificació sobre la conformitat expressa del regidor/a prèvia en matèria d'exercici d'accions judicials [11-02-2016]
Delegació d'atribucions en el Regidor de Presidència i Territori en matèria de recursos administratius [2015]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by