Decrets d'Alcaldia d'organització

- Disposicions de caràcter general dictades per l'alcalde o alcaldessa en l'àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d'ordenació social, en aquest darrer cas, en execució dels reglaments i les ordenances aprovats pel Consell Municipal. [Carta Municipal, art. 26.2 d].
En aquesta col·lecció es recullen els que són de caire organitzatiu (creació de departaments, funcions, assignacions de personal a aquests departaments, organigrames, etc.

- Decretos de Alcaldía: Disposiciones de carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal [Carta Municipal, art. 26.2 d] En esta colección se recogen los que son de tipo organizativo (creación de departamentos, funciones, asignaciones de personal en estos departamentos, organigramas, etc.

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 234
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
16-oct-2018Dimensionament llocs de treball de la Gerència d'Ecologia Urbana, de la Gerència de Recursos, de la Gerència Municipal, de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats i de la Gerència del Districte de Sant Andreu [2018]Alcaldia
16-oct-2018Dimensionament llocs de treball pel traspàs de part de l'estructura organitzativa de la Gerència de Drets Socials a l'Institut Municipal de Serveis Socials [2018]Alcaldia
16-oct-2018Dimensionament llocs de treball de diverses direccions i departaments [2018]Alcaldia
16-oct-2018Dimensionament llocs de treball de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i d'altres direccions, departaments i regidories [2018]Alcaldia
15-oct-2018Consell Assessor per a la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona [2016] : modificació [2018-10-04]Alcaldia
15-oct-2018Direcció de l'Oficina Estratègica de l'Àmbit Pla Delta del Llobregat [2014] : modificació [2018-10-04]Alcaldia
9-oct-2018Regidors adscrits als Districtes de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Andreu : nomenament [2018]Alcaldia
8-oct-2018Taula de Coordinació Transversal de Dades [2018]Alcaldia
8-oct-2018Comitè Executiu de les Dades [2018]Alcaldia
8-oct-2018Taula de Protecció de Dades [2018]Alcaldia
20-sep-2018Regidor i regidora dels Districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris : nomenament [2018]Alcaldia
20-sep-2018Regidores dels Districtes de les Corts i Nou Barris : nomenament [2018]Alcaldia
14-sep-2018Institut Municipal d'Hisenda : nomenament de gerent [2018]Alcaldia
14-sep-2018Gerent de Recursos Humans i Organització : nomenament [2018]Alcaldia
7-sep-2018Regidors adscrits als Districtes de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi : nomenament [2018]Alcaldia
1-ago-2018Taula de Policia Administrativa [2012] : modificació [2018-07-20]Alcaldia
1-ago-2018Regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella : nomenament [2018]Alcaldia
19-jul-2018Comissió consultiva per a la declaració del conflicte en l'aplicació de les normes tributàries [2018]Alcaldia
18-jun-2018Comissió Tècnica per a l'elaboració del documents de treball, per a l'aprovació dels termes de liquidació dels convenis marc signats entre les administracions comarcal i municipal [2018]Alcaldia
28-may-2018Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] : modificació [2018-05-25]Alcaldia
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 234
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed