Decrets d'Alcaldia d'organització

- Disposicions de caràcter general dictades per l'alcalde o alcaldessa en l'àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d'ordenació social, en aquest darrer cas, en execució dels reglaments i les ordenances aprovats pel Consell Municipal. [Carta Municipal, art. 26.2 d].
En aquesta col·lecció es recullen els que són de caire organitzatiu (creació de departaments, funcions, assignacions de personal a aquests departaments, organigrames, etc.

- Decretos de Alcaldía: Disposiciones de carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal [Carta Municipal, art. 26.2 d] En esta colección se recogen los que son de tipo organizativo (creación de departamentos, funciones, asignaciones de personal en estos departamentos, organigramas, etc.

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 192
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
17-nov-2017Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017]Alcaldia
11-oct-2017Espai de Coresponsabilitat (EC) sobre Gentifricació : creació, composició i descripció de les funcions [2017]Alcaldia
7-sep-2017Comissió d'investigació sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015 : constitució i nomenaments [2017]Alcaldia
6-sep-2017Comissió d'estudi encarregada d'elaborar la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat d'exercir l'activitat econòmica : constitució i nomenaments [2017]Alcaldia
18-jul-2017Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2016] : modificació [2017-06-29]Alcaldia
18-jul-2017Comitè Executiu : descripció de les funcions [2007] : modificació [2017-06-209]Alcaldia
21-jun-2017Consell de Coordinació Pedagògica : canvi de nom [2017]Alcaldia
14-jun-2017Taula de Contractació Pública : composició [2016]Alcaldia
28-abr-2017Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017]Alcaldia
30-nov-2016Comissió d'estudi per exercir la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris : constitució i nomenaments [2016]Alcaldia
30-nov-2016Programa per a l'estudi i l'impuls de mesures normatives adreçades a la promoció de l’habitatge assequible a la ciutat de Barcelona i la lluita contra els processos especulatius que afecten l’habitatge : creació [2016]Alcaldia
10-nov-2016Comitè Director del programa "Democràcia Activa" : creació i funcions[2016]Alcaldia
30-oct-2016Taula de Contractació Pública : creació [2016]Alcaldia
20-oct-2016Ponència d’Innovació Digital : creació [2016]Alcaldia
30-sep-2016Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria justificativa per a la creació d’una comercialitzadora d’energia elèctrica pública : constitució i nomenament [2016]Alcaldia
20-sep-2016Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme : modificació de la denominació i nomenament [2016]Alcaldia
10-sep-2016Taula Tècnica de Qualitat de l'Aire [2011] : modificació [2016]Alcaldia
20-jul-2016Delegació de la presidència del Consell General del Consorci Mercat de les Flors [2016]Alcaldia
20-jul-2016Comissió i del Comitè Tècnic de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona : constitució [2016]Alcaldia
30-may-2016Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2016]Alcaldia
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 192
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed