Decrets d'Alcaldia d'organització

- Disposicions de caràcter general dictades per l'alcalde o alcaldessa en l'àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d'ordenació social, en aquest darrer cas, en execució dels reglaments i les ordenances aprovats pel Consell Municipal. [Carta Municipal, art. 26.2 d].
En aquesta col·lecció es recullen els que són de caire organitzatiu (creació de departaments, funcions, assignacions de personal a aquests departaments, organigrames, etc.

- Decretos de Alcaldía: Disposiciones de carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal [Carta Municipal, art. 26.2 d] En esta colección se recogen los que son de tipo organizativo (creación de departamentos, funciones, asignaciones de personal en estos departamentos, organigramas, etc.

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 123
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
18-jun-2018Comissió Tècnica per a l'elaboració del documents de treball, per a l'aprovació dels termes de liquidació dels convenis marc signats entre les administracions comarcal i municipal [2018]Alcaldia
28-may-2018Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] : modificació [2018-05-25]Alcaldia
14-may-2018Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] : modificació [2018-05-10]Alcaldia
16-abr-2018Taula de Coordinació de Serveis d'Atenció i Informació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona [2018]Alcaldia
14-mar-2018Comitè de Direcció de l'Administració Electrònica [2018]Alcaldia
4-ene-2018Tinents/es d'Alcaldia : nomenament [2017] : modificació [2017-11-23]Alcaldia
7-dic-2017Comissió relacionada en la creació d'un parc d'habitatges de lloguer social [2017]Alcaldia
27-nov-2017Grup Assessor de Promoció de Ciutat [2017]Alcaldia
22-nov-2017Regidors/res membres de la Comissió de Govern : cessament [2017]Alcaldia
22-nov-2017Tinents/es d'Alcaldia : nomenament [2017]Alcaldia
21-nov-2017Taula de Patrimoni Ciutadà [2017]Alcaldia
21-nov-2017Comissió del Padró Municipal d'Habitants [2017]Alcaldia
17-nov-2017Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017]Alcaldia
11-oct-2017Espai de Coresponsabilitat (EC) sobre Gentifricació : creació, composició i descripció de les funcions [2017]Alcaldia
7-sep-2017Comissió d'investigació sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015 : constitució i nomenaments [2017]Alcaldia
6-sep-2017Comissió d'estudi encarregada d'elaborar la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat d'exercir l'activitat econòmica : constitució i nomenaments [2017]Alcaldia
18-jul-2017Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2016] : modificació [2017-06-29]Alcaldia
18-jul-2017Comitè Executiu : descripció de les funcions [2007] : modificació [2017-06-209]Alcaldia
21-jun-2017Consell de Coordinació Pedagògica : canvi de nom [2017]Alcaldia
28-abr-2017Direccions que poden ser ocupades per titulars que no tinguin la condició de funcionaris, i d'impuls del Reglament del personal directiu [2017]Alcaldia
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 123
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed