Decrets d'Alcaldia d'organització Página de inicio de la colección

- Disposicions de caràcter general dictades per l'alcalde o alcaldessa en l'àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d'ordenació social, en aquest darrer cas, en execució dels reglaments i les ordenances aprovats pel Consell Municipal. [Carta Municipal, art. 26.2 d].
En aquesta col·lecció es recullen els que són de caire organitzatiu (creació de departaments, funcions, assignacions de personal a aquests departaments, organigrames, etc.

- Decretos de Alcaldía: Disposiciones de carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal [Carta Municipal, art. 26.2 d] En esta colección se recogen los que son de tipo organizativo (creación de departamentos, funciones, asignaciones de personal en estos departamentos, organigramas, etc.

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 171
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
16-abr-2018Taula de Coordinació de Serveis d'Atenció i Informació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona [2018]Alcaldia
14-mar-2018Comitè de Direcció de l'Administració Electrònica [2018]Alcaldia
12-mar-2018Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2018-03-01]Comissió de Govern
12-mar-2018Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2018-02-22]Comissió de Govern
12-mar-2018Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2018-02-22]Comissió de Govern
12-mar-2018Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2018-02-22]Comissió de Govern
22-feb-2018Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017] : modificació [2018-02-02]Alcaldia
16-ene-2018Organització executiva de les gerències municipals [2015] : modificació [2017-12-28]Comissió de Govern
4-ene-2018Tinents/es d'Alcaldia : nomenament [2017] : modificació [2017-11-23]Alcaldia
7-dic-2017Comissió relacionada en la creació d'un parc d'habitatges de lloguer social [2017]Alcaldia
27-nov-2017Grup Assessor de Promoció de Ciutat [2017]Alcaldia
22-nov-2017Regidors/res membres de la Comissió de Govern : cessament [2017]Alcaldia
22-nov-2017Tinents/es d'Alcaldia : nomenament [2017]Alcaldia
21-nov-2017Comissió del Padró Municipal d'Habitants [2017]Alcaldia
21-nov-2017Taula de Patrimoni Ciutadà [2017]Alcaldia
17-nov-2017Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2017]Alcaldia
11-oct-2017Espai de Coresponsabilitat (EC) sobre Gentifricació : creació, composició i descripció de les funcions [2017]Alcaldia
7-sep-2017Comissió d'investigació sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015 : constitució i nomenaments [2017]Alcaldia
6-sep-2017Comissió d'estudi encarregada d'elaborar la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat d'exercir l'activitat econòmica : constitució i nomenaments [2017]Alcaldia
18-jul-2017Direcció política i administrativa de l'administració municipal [2016] : modificació [2017-06-29]Alcaldia
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 171
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed