Decrets d'Alcaldia (Altres)

- Disposicions de caràcter general dictades per l'alcalde o alcaldessa en l'àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d'ordenació social, en aquest darrer cas, en execució dels reglaments i les ordenances aprovats pel Consell Municipal. [Carta Municipal, art. 26.2 d].
En aquesta col·lecció es recullen les que, per exclusió, no son organitzatives o de delegació.

- Decretos de Alcaldía: Disposiciones de carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el ámbito de sus propias competencias, tanto de naturaleza organizativa como de ordenación social, en este último caso, en ejecución de los reglamentos y ordenanzas aprobados por el Consejo Municipal [Carta Municipal, art. 26.2 d]
En esta colección se recogen los que, por exclusión, no son de tipo organizativo o de delegación.

Navega

Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 285
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
11-dic-2017Activació de la Zona de Baixes Emissions Episòdica [2017]Alcaldia; Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
9-nov-2017Comissió encarregada del sorteig de constitució de les Meses Electorals : designació [2017]Alcaldia
9-nov-2017Calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius 2018-2019 [2017]Alcaldia
8-nov-2017Convocatòria de vaga del dia 08-11-2017 : serveis municipals essencials [2017]Alcaldia
11-oct-2017Deixar sense efecte la declaració de serveis mínims municipals 2017 en relació a la convocatòria de vaga general de 3 d'octubre de 2017Alcaldia
3-oct-2017Bases per a la provisió de representants municipals als Consells Escolars dels centres docents de Barcelona [2017]Alcaldia
3-oct-2017Convocatòria de vaga del dia 03-10-2017 : serveis municipals essencials [2017]Alcaldia
15-sep-2017Horari de les terrasses : barri de Poblenou : modificació temporal amb motiu de la celebració de la Festa Major [2017]Alcaldia
24-ago-2017Activació del Pla de Protecció Civil Municipal a Barcelona, en fase d'emergència [2017]Alcaldia
18-ago-2017Horaris de les terrasses : les Corts : modificació temporal amb motiu de la celebració de la Festa Major [2017]Alcaldia; Districte 4. Les Corts
14-jul-2017Festes locals a celebrar durant l'any 2018, en el terme municipal de Barcelona [2017]Alcaldia
13-jul-2017Regulació del sistema informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans, d'incidències, reclamacions, queixes, suggeriments, peticions de servei, consultes web i agraïments (IRIS) [2017]Alcaldia
29-may-2017Normes internes de funcionament del Consell Assessor per la Transparència : aprovació [2017]Alcaldia
29-may-2017Habilitació d'un espai a la part nord de la platja de Llevant com a platja oberta als gossos durant la temporada de bany [2017]Alcaldia
23-may-2017Regidor del Districte de Gràcia : nomenament [2017]Alcaldia
28-abr-2017Contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona [2017]Alcaldia
3-abr-2017Establiment del percentatge mínim de contractació amb reserva social en l'exercici 2017 [2017]Gerència de Presidència i Economia; Alcaldia
1-mar-2017Prohibició temporal a l'espai públic del Districte de Ciutat Vella de rutes organitzades entres establiments de pública concurrència [2014] : pròrroga [16-02-2017]Alcaldia; Districte 1. Ciutat Vella
20-ene-2017Règim de garanties retributives per als empleats públics que siguin cessats de llocs de direcció i alta direcció [2017]Alcaldia
30-nov-2016Comissió d'estudi per exercir la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris : constitució i nomenaments [2016]Alcaldia
Documentos de la colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 1 de 20 de 285
Suscribirse para recibir un correo electrónico cada vez que se introduzca un ítem en esta colección. RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Últimos documentos

Aprovar les liquidacions dels Pressupostos de diferents organismes autònoms de 2014 [2015]

Retribucions dels membres de la corporació, delegats, comissionats, consells de districte i gerents de sector i districte de l'Ajuntament, de les entitats públiques empresarials i dels organismes autònoms, de les gerències i les direccións amb relació laboral d'alta direcció de les empreses municipals, els consorcis i fundacions [2012]

Reduccions sobre les retribucions anuals de determinat personal de l'Administració Municipal, les Entitats Públiques Empresarials, els Organismes Autonoms, les Societats Mercantils Municipals, i altres entitats municipals [2010]

Protocol d'actuació per a la tramitació de les propostes de creació, adhesió i modificació d'estatuts de consorcis, fundacions i associacions per part de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents [2014]

Autorització abonaments parts proporcionals, paga extraordinària desembre 2012 [2015]