Fitxers diversos: creació d'alguns i supressió d'altres

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/84005

Aprovació inicial BOPB (4 p.)

158,33 kB

PDFTXT

Aprovació definitiva BOPB, sense el text dels Fitxers (1 p.)

127,16 kB

PDFTXT

Aprovació inicial (amb tots els fitxers) (versió xml)

12,75 kB

XML
Title: Fitxers diversos: creació d'alguns i supressió d'altres
Authors: Comissió Tècnica de Seguretat en Protecció de Dades de Caràcter Personal
Institut Municipal d'Informàtica (Barcelona)
Creation date: 1-Apr-2011
Issue Date: 9-Jun-2011
Keywords: Data protection
Internet in public administration
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (20-04-2011)
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (09-06-2011)
Description: Aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia de 01-04-2011.
Table of contents: Es creen: “Entrada a la Casa Consistorial", “Acreditació d’accés a la Casa Consistorial”,“Arxiu Municipal Contemporani: gestió d’entrades i de sortides de consultors i préstecs temporals”
Es suprimeixen: “Investigadors dels Arxius Municipals”, “Registre de persones per a l’estudi de l’opinió pública de Barcelona”
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Appears in Collections:Computerised personal data filesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by