Delegació de competències relacionades amb la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern [2015]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/84041

Versió BOPB

123,98 kB

PDFTXT

Versió BOPB

2,31 kB

Text

Versió BOPB

6,02 kB

XML

Versió GM

37,42 kB

PDFTXT

Versió GM

6,07 kB

Text

Versió GM

10,35 kB

XML
Title: Delegació de competències relacionades amb la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern [2015]
Authors: Alcaldia
Creation date: 23-Sep-2015
Issue Date: 30-Oct-2015
Keywords: Government publicity
Transparency in government
Public records
Delegations to managements
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Publicat també a la Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 29 (30-10-2015), p. 5232-5233
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (03-11-2015)
Per error a la GM 29 (30-10-2015) no es va publicar l'annex. I ha sortit publicat a la GM 30 (10-11-2015)
Extent: 2 p.
Description: Aprovat per Decret d'Alcaldia de 23-09-2015
Validity begins: 24-Sep-2015
Validity ends: 23-Oct-2019
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Delegació en l'estructura executiva la competència per a resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública [2019]
Requires: Annex relatiu a l'estructura Executiva de diversos decrets de delegació de competències : modificació [2016]
Delegació de la competència per resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública [2018]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by