Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/84334

Acord de condicions laborals de l'Ajuntament de Barcelona 2008-2011.

752,43 kB

PDFTXT

231,98 kB

XML
Title: Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 28-Apr-2009
Issue Date: 11-Nov-2009
Keywords: Collective labor agreements
Municipal officials and employees
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5503 (11-11-2009), p. 84340-84391
Extent: 52 p.
Description: Acord subscrit pels representants de l’entitat local i pels de les organitzacions sindicals UGT i CCOO el dia 28-04-2009
Inscrit i publicat per Resolució TRE/3110/2099 de 21-09-2009
Passive affectation: Modificats el punt 1 de l'art. 14, sobre la durada de les vacances, les lletres d) k) n) del punt 2 de l'art. 15 sobre permisos i llicències, les lletres a) b) del punt 3 de l'art. 15.3 sobre permís de reducció de jornada i l'art. 34 sobre els premis d'antiguitat per Decret de l'Alcaldia de 27-12-2012
Validity begins: 29-Apr-2009
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Has version: Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona : 2008-2011 [versió no oficial]
Is replaced by: Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2017-2020
Replaces: Acord de condicions de treball per al personal funcionari 2004-2007. Conveni col·lectiu de condicions de treball per al personal laboral 2004-2007
Is basis for: Acord d'adhesió de l'Agència Local d'Energia de Barcelona a l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2008-2011
Requires: Suspensió articles de l'Acord regulador de les condicions de treball 2008-2011 [2012]
Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona 2008-2011 : modificació [2012-11-29]
Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011 : Annex de l’Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Appears in Collections:Agreements on working conditionsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by