Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/84334
Title: Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 28-Apr-2009
Issue Date: 11-Nov-2009
Keywords: Collective labor agreements
Municipal officials and employees
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5503 (11-11-2009), p. 84340-84391
Extent: 52 p.
Description: Acord subscrit pels representants de l’entitat local i pels de les organitzacions sindicals UGT i CCOO el dia 28-04-2009
Inscrit i publicat per Resolució TRE/3110/2099 de 21-09-2009
Passive affectation: Modificats el punt 1 de l'art. 14, sobre la durada de les vacances, les lletres d) k) n) del punt 2 de l'art. 15 sobre permisos i llicències, les lletres a) b) del punt 3 de l'art. 15.3 sobre permís de reducció de jornada i l'art. 34 sobre els premis d'antiguitat per Decret de l'Alcaldia de 27-12-2012 [http://hdl.handle.net/11703/101569]
Modificat i prorrogat pels representants de l’entitat local i pels dels seus treballadors el 29-11-2012 [http://hdl.handle.net/11703/84209]
Active affectation: Substitueix l'Acord de condicions de treball per al personal funcionari 2004-2007 [http://hdl.handle.net/11703/87092] Complementat per l'Annex de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) a l' Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona: 2008-2011 [http://hdl.handle.net/11703/114283]
Validity begins: 29-Apr-2009
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Has version: http://hdl.handle.net/11703/88489
Is replaced by: http://hdl.handle.net/11703/112261
Replaces: http://hdl.handle.net/11703/87092
Is basis for: http://hdl.handle.net/11703/97982
Requires: http://hdl.handle.net/11703/101569
http://hdl.handle.net/11703/84209
http://hdl.handle.net/11703/114283
Appears in Collections:Convenis de condicions laborals

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
Acord de condicions laborals 2008-2011.pdfAcord de condicions laborals de l'Ajuntament de Barcelona 2008-2011.752,43 kBAdobe PDFTXT
Acord de condicions laborals 2008-2011.xml231,98 kBXML 


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by